clanak False

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži iz Proračuna Grada Zagreba za 2023.

30.01.2023.
 
Natječajna dokumentacija:  
Obrasci za provedbu Javnog natječaja i izvještavanje koji se ne prilažu prijavi na natječaj:  
Izjava o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju
 
PRIJAVI SE NA NATJEČAJ
 
Za sva pitanja možete se obratiti na email: jasminka.pavlina@zagreb.hr

Javni natječaji za financiranje programa i projekata udruga za 2023._zatvoreno