clanak False

Javni natječaj za davanje u zakup dijela poslovne zgrade u vlasništvu Grada Zagreba, za postavljanje samoposlužnih aparata, prikupljanjem pisanih ponuda (više lokacija)

26.01.2023.
Gradonačelnik Grada Zagreba raspisao je Javni natječaj za davanje u zakup dijela poslovne zgrade u vlasništvu Grada Zagreba, za postavljanje samoposlužnih aparata, prikupljanjem pisanih ponuda.
Tekst oglasa možete preuzeti ovdje.
 
Prijava se podnosi na Obrascu ponude/prijave na javni natječaj koji je prilog, odnosno sastavni dio natječajne dokumentacije.
Obrazac treba preuzeti na vlastiti disk i tek onda upisivati podatke u isti.
 
Obrazac ponude/prijave za javni natječaj preuzmite ovdje (Prilog 1)