clanak False

Europska socijalna mreža

22.11.2019.
Europska socijalna mreža (ESN) osnovana je prije 20 godina te danas ima sjedište u Bruxellesu. Okuplja više od 130 organizacija iz više od 35 zemalja kako bi se povezale s ključnim donositeljima odluka, u svrhu održavanja kontakta s najnovijim trendovima u politici i praksi, za učenje iz iskustava drugih i utjecanje na nacionalnu i međunarodnu politiku te u cilju pomoći u poboljšanju planiranja, pružanja, financiranja i evaluacije socijalnih usluga za poboljšanje kvalitete života ljudi u lokalnim zajednicama diljem Europe.

ESN podržava razmjenu znanja, prakse i politika između socijalnih službi diljem Europe, organizira višestruke događaje i svake godine razvija publikacije na različite teme kako bi se omogućilo dijeljenje, s ciljem razvoja smjernica i preporuka za najbolju praksu.
Teme koje obrađuju usmjerene su socijalnim uslugama ciljnih skupina građana, kao što su starije osobe, osobe s invaliditetom, ranjive skupine djece i mladih, beskućnici i drugi. Ujedno, ESN i njegovi članovi istražuju više međusobno povezanih pitanja za socijalne usluge, kao što su izazovi povezani s radnom snagom socijalnih službi ili razvoj usluga utemeljenih na dokazima.
 
Gradska skupština Grada Zagreba, na 27. sjednici, 19. rujna 2019., donijela je Zaključak o pristupanju Grada Zagreba Europskoj socijalnoj mreži.
 
Učlanjenjem u Europsku socijalnu mrežu Gradu Zagrebu omogućuje se:

-praćenje tekućih trendova politike i prakse,
-umrežavanje sa drugim ključnim donositeljima odluka,
-razmjena učinkovite prakse za unapređenje i promociju kvalitetnih socijalnih usluga,
-utjecaj na Europske i nacionalne politike.
 
Više o Europskoj socijalnoj mreži možete saznati na sljedećoj poveznici: 
https://www.esn-eu.org/