clanak False

ENERGETSKA OBNOVA

15.12.2019.
Energetskom obnovom zgrade smanjiti će se troškovi za grijanje i održavanje zgrade, smanjiti će se emisije CO2, a što je posebno važno, pružit će se ugodnije iskustvo boravka za pacijente i korisnike objekta kao i za zdravstvene djelatnike.