clanak False

Dodjela potpora za razvoj društvenog poduzetništva

13.03.2017.
Grad Zagreb je prepoznao društveno poduzetništvo kao važan segment u razvoju ukupnog gospodarstva stoga je kao jedna od mjera razvojnog Programa predviđena dodjela potpora za promicanje i razvoj društvenog poduzetništva i društvenih poduzetničkih inicijativa. Time se omogućuje osiguranje društvene kohezije kao i uključivanje u poduzetništvo i tržište rada marginaliziranih, socijalno osjetljivih skupina kao što su osobe s invaliditetom, osobe s umanjenom radnom sposobnošću, žrtve nasilja u obitelji, roditelji ili skrbnici djece s teškoćama u razvoju, pripadnici nacionalnih manjina i druge teže zapošljive skupine radi sprječavanja socijalne isključenosti.

Javni natječaj za dodjelu potpora za razvoj društvenog poduzetništva raspisuje se jednom godišnje na temelju Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele potpora za razvoj društvenog poduzetništva (22/15, 20/16 i  18/18).