clanak False

Dodjela potpora za promicanje poduzetništva i obrta

13.03.2017.
Sa svrhom promicanja poduzetništva i obrta Grad Zagreb dodjeljuje potpore za sufinanciranje troškova organizacije gospodarskih manifestacija (kongresa,konferencija, znanstveno stručnih skupova i dr.) kojima se utječe na podizanje svijesti o važnosti poduzetništva i obrta na razvoj ukupnog gospodarstva kao i na podizanje razine poduzetničkih kompetencija radi rasta i razvoja poduzetništva te poticanje samozapošljavanja i zapošljavanja.

Javni natječaj za dodjelu potpora za organizaciju manifestacija kojima se promiče poduzetništvo i obrtništvo raspisuje se jednom godišnje na temelju Pravilnika o dodjeli potpora za organizaciju manifestacija kojima se promiče poduzetništvo i obrtništvo u Gradu Zagrebu (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/17)