Radna tijela gradonačelnika

                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                  
 
 
RADNA TIJELA GRADONAČELNIKA
 
 
 
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Vijeće za prevenciju Grada Zagreba
 
(26.1.2015.)
 (izmjena 26.5.2015., 4.11.2015., 26.1.2016., 1.6.2016., 4.5.2017.)
- (izmjena u 6. mandatu 12.10.2017.)
 
- za predsjednika:
Milan Bandić,
- za zamjenika predsjednika:
Marko Rašić,
- za članove:
Andrija Mikulić,
Jelena Pavičić Vukičević
Dubravko Teur,
Pavle Kalinić,
Vesna Helfrih,
Dinko Bilić,
Zoran Nevistić,
Maja Barberić,
Martina Bienenfeld,
Sara Medved,
Petar Penava,
Nikola Dragaš,
Ivica Lovrić,
Ana Stojić Deban,
Miro Laco
Tatjana Brozić Perić
Lidija Renata Stolica,
Vjekoslav Jeleč,
Romana Galić.
 
Partnersko vijeće Urbane aglomeracije Zagreb
 
( 2.6.2016.)
(izmjena 22.3.2017.,)
- (izmjena u 6. mandatu 13.10.2017.)
 
 
R.br.
 
Član Zamjena
1. Milan Bandić
Grad Zagreb
Jelena Pavičić Vukičević
Grad Zagreb
2. Sanja Jerković
Grad Zagreb - Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada
Ana Poljak
Grad Zagreb - Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada
3. Jelena Ricov
Grad Zagreb
Miljenko Sedlar
Grad Zagreb
4. Nikola Gospočić
Grad Donja Stubica
Luka Grabušić
Grad Donja Stubica
5. Nikola Tominac
Grad Dugo Selo
Marijo Vinko
Grad Dugo Selo
6. Danijela Bučar Trivičević
Grad Jastrebarsko
Zdravko Režek
Grad Jastrebarsko
7. Zdenka Knezić
Grad Oroslavje
Zdravko Novosel
Grad Oroslavje
8. Hrvoje Frankić
Grad Samobor
Adolf Paar
Grad Samobor
9. Biserka Delač
Grad Sveta Nedelja
Martina Fabijan
Grad Sveta Nedelja
10. Ivana Koščec Jardas
Grad Sveti Ivan Zelina
Dragutin Mahnet
Grad Sveti Ivan Zelina
11. Domagoj Ilečić
Grad Velika Gorica
Gordana Mikulčić Krnjaja
Grad Velika Gorica
12. Ivan Hanžek
Grad Zabok
Valentina Đurek
Grad Zabok
13. Damir Benčević
Grad Zaprešić
Jasminka Varupa Krajnik
Grad Zaprešić
14. Danijel Drviš
Općina Bistra
Karlo Novosel
Općina Bistra
15. Željko Funtek
Općina Brckovljani
Sanja Danonić
Općina Brckovljani
16. Alen Prelec
Općina Brdovec
Daniel Bukovinski
Općina Brdovec
17. Marin Štritof
Općina Dubravica
Kruno Stiperski
Općina Dubravica
18. Jasmin Krizmanić
Općina Gornja Stubica
Vladimir Škvorc
Općina Gornja Stubica
19. Sanja Borovec
Općina Jakovlje
Mario Hlad
Općina Jakovlje
20. Miljenko Vučković
Općina Klinča Sela
Ivana Kupina
Općina Klinča Sela
21. Vlado Kolarec
Općina Kravarsko
Kristina Bradić
Općina Kravarsko
22. Darko Kralj
Općina Luka
Ivana Horvat
Općina Luka
23. Josip Milički
Općina Marija Bistrica
Branka Herceg
Općina Marija Bistrica
24. Marica Jančić
Općina Marija Gorica
Stjepan Jurišić
Općina Marija Gorica
25. Ervin Vujica
Općina Orle
Dražen Podlejan
Općina Orle
26. Tomo Smolković
Općina Pisarovina
Tomo Kovačić
Općina Pisarovina
27. Stjepan Kolarec
Općina Pokupsko
Zorica Šestak
Općina Pokupsko
28. Anđela Cirkveni
Općina Pušća
Nikolina Tokić
Općina Pušća
29. Slavica Kalaica
Općina Rugvica 
Ivana Belec
Općina Rugvica 
30. Josip Beljak
Općina Stubičke Toplice
Ljubica Božić
Općina Stubičke Toplice
31. Bruno Perković
Općina Stupnik
Franjo Kajfeš
Općina Stupnik
32. Robert Greblički
Općina Veliko Trgovišće
Štefanija Benko
Općina Veliko Trgovišće
33. Nadica Žužak
Zagrebačka županija
Josip Kraljičković
Zagrebačka županija
34. Anđelko Ferek- Jambrek
Krapinsko - zagorska županija
Sanja Mihovilić
Krapinsko - zagorska županija
35. Zlatko Herček
Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije d.o.o.
Ivan Bašić
Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije d.o.o.
36. Karolina Barilar
Zagorska razvojna agencija d.o.o.
Helena Matuša
Zagorska razvojna agencija d.o.o.
37. Ana Stavljenić-Rukavina
Gradska skupština Grada Zagreba
Grgo Jelinić
Gradska skupština Grada Zagreba
38. Sara Medved
Savjet mladih Grada Zagreba
Lara Kvesić
Savjet mladih Grada Zagreba
39. Frane Šesnić
RAZA-TPZ
Marko Helfrih
RAZA-TPZ
40. Julije Domac
REGEA
Velimir Šegon
REGEA
41. Bojan Baletić
Sveučilište u Zagrebu
Arhitektonski fakultet
Mladen Jošić
Sveučilište u Zagrebu
Arhitektonski fakultet
42. Davor Brčić
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Marko Šoštarić
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
43. Gojko Bežovan
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Jelena Matančević
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
44. Mladen Vedriš
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Zvonimir Savić
Hrvatska gospodarska komora
45. Zlatan Fröhlich
HGK - Komora Zagreb
Maša Orlović
HGK - Komora Zagreb
46. Vlado Crkvenac
obrtnik
Mario Crkvenac
obrtnik
47. Ana Stojić Deban
Zagrebački holding d.o.o.
Daniela Franić
Zagrebački holding d.o.o.
48. Vladimir Kušan
OIKON d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju
Zrinka Mesić
OIKON d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju
49. Stanko Barbarić
Fragaria d.o.o. Zagreb
Kristijan Pandek
PA-VITA d.o.o.
50. Martina Bienenfeld
Turistička zajednica Grada Zagreba
Zlatan Muftić
Turistička zajednica Grada Zagreba
51. Martina Kovačić
Hotel Kaj
Mario Mihovilić
Zagorski Vodovod
52. Mario Jurišić
Obiteljsko gospodarstvo Kos-Jurišić
Donja Zelina
Velimir Korak
Vinarstvo – vinogradarstvo Korak, Jastrebarsko
53. Vladimir Štarkelj
Auto Štarkelj d.o.o. Velika Gorica
Igor Runtas
„Igomat“ Samobor
54. Antoinette Kaić-Rak
Ured Svjetske zdravstvene organizacije u Hrvatskoj
Inge Heim Civilni sektor - zdravstvo
55. Jadranka Dujić Frlan
Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Zagrebačke županije
Ignac Smetko,
Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Grada Jastrebarskog
56. Mario Mlinarek
KUD „Preporod“ Dugo Selo
Vesna Mihalinec
Gradska glazba Samobor
57. Ivana Radanović
Mreža udruga Zagor
Jasenka Borovčak
DND Zabok
Povjerenstvo za realizaciju projekta Grad mladih
(13.6.2017.)
- za predsjednicu:
Mirka Jozić;
- za zamjenika predsjednice:
Toni Biluš;
- za članove:
Sanja Cvjetko Jerković,
Silvije Novak,
Ivica Lovrić,
Kristina Jurčić,
Damir Lasić,
Danijela Habijanec,
Jelena Ricov,
Biserka Bucković,
Ana Stojić Deban,
Zdravka Ramljak,
Tomislav Družak,
Ivica Fanjek.
 
Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja za područje mladih
ili udruga za mlade
(14.6.2017.)
 
- za predsjednika:      
Milan Čolić,
- za članove:
Nikolina Filipović,
Bruna Fijember,
Željka Kokeza,
Andrea Pintar.
Povjerenstvo za davanje javnih površina u zakup i na drugo korištenje  (19.6.2017.) - za predsjednika:
Gzim Redžepi,
- za zamjenika predsjednika:
Andrea Šulentić,
- za članove:
Mia Ćoso,
Dražen Gržan,
Jadranko Baturić,
Jelena Čeklić,
- za zamjenike članova:
Boris Frgić,
Pavla Šušković,
Marija Caharija,
Alan Ordulj.
 
Radna skupina za provedbu projekta URBACT III – SmartImpact
(21.6.2017.)
(izmjena 6.10.2017.)
 
-Za voditeljicu:
Anka Đurić,
-Za zamjenika:
Frane Šesnić,
-Za članove:
Mirjana Zubak,
Hrvoje Kalčiček,
Renata Arar,
Ana Magdić,
Dubravka Mendeš Poljak,
Nera Pavić,
Kristian Ravić,
Mirela Bartolec,
Nikolina Obradović.
Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja iz područja promicanja ljudskih prava od (21.6.2017.) - za predsjednicu:
  Ljiljana Klašnja;
- za članice:
  Tihana Zadro,
  Tanja Horvatin Tkalac,
  Nataša Vučić Tomljanović,
  Dubravka Simeršek.
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata iz područja promicanja ljudskih prava
( 21.6.2017.)
- za predsjednicu:
   Elizabeta Knorr;
- za članove:
  Darko Šonc,
  Tatjana Dalić,
  Nevenka Sudar,
  Mirko Marković,
  Amira Mahmutspahić,
  Andrija Petrović.
Povjerenstvo za dodjelu jednokratnih financijskih potpora
(21.6.2017.)
- za predsjednicu:
Elizabeta Knorr;
- za članove:
Helena Beus,
Sonja Jasić Kovačić,
Ivana Portolan Pajić,
Mateja Petrić;
- za tajnicu:
Ljiljana Klašnja.
Povjerenstvo za provjeru prihvatljivosti prijave propisanim uvjetima javnog poziva za dodjelu sredstava za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova Europske unije
(21.6.2017.)
- za predsjednika:
Igor Delak,
- za članove:
Branka Tabak Paraščić,
Marinko Cindrić,
Davor Poljak,
Tanja Miloš.
 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata udruga iz područja europskih integracija i fondova Europske unije
(21.6.2017.)
- za predsjednicu:
Jelena Marković,
- za članove:
Nera Pavić,
Ivana Nikčević,
Mirela Šentija Knežević,
Mato Pešut,
Dubravka Smolić Vlaić,
Katarina Brajdić.
 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata za područje mladih ili udruga za mlade
 (21.6.2017.)
- za predsjednika:
Ivica Lovrić,
- za članove:
Zdravka Puljiz,
Ante Martić,
Helena Beus,
Luka Bogdan,
Miroslav Smetiško,
Jelena Bičanić.
 
Povjerenstvo za izravnu dodjelu financijskih sredstava udrugama i drugim organizacijama civilnog društva
(23.6.2017.)
- za predsjednicu:
Andrea Šulentić;
- za članove:
Tajana Akmačić,
Helena Beus,
Marija Čikeš,
Nenad Kazija,
Almira-Alma Kunst,
Milan Pavelić.
Povjerenstvo za ispitivanje minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta u centrima za profesionalnu rehabilitaciju
 (23.6.2017.)
-za predsjednicu:
Ksenija Kovačić,
-za zamjenicu predsjednice:
Sandra Čirkinagić,
-za članove:
Ružica Opat,
Bernard Gvozdenović,
Mirela Marić.
Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja iz područja socijalnog i humanitarnog značenja
(23.6.2017.)
- za predsjednicu:
Ivana Nikčević,
- za članove:
Ivana Teskera Galić,
Josipa Mršić,
Ivana Subošić,
Mateja Petrić.
Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja iz područja pružanja socijalne usluge privremenog smještaja  (23.6.2017.) - za predsjednicu:
Ivana Teskera Galić;
- za članove:
Josipa Mršić,
Ivana Subošić,
Ivana Nikčević,
Mateja Petrić.
Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži  
(23.6.2017.)
- za predsjednicu:
Mateja Petrić;
- za članove:
Ivana Teskera Galić,
Josipa Mršić,
Ivana Subošić,
Ivana Nikčević.
Povjerenstvo za dodjelu državnih potpora za zapošljavanje osoba s invaliditetom
 (23.6.2017.)
- za predsjednika:
Zdenko Pjević,
- za članove:
Gordana Vojnović,
Slavka Megla-Reljić,
Ivana Brešan,
Ksenija Kovačić.
Povjerenstvo za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom
 (23.6.2017.)
Tomislav Benjak,
Lidija Pongrac Vincelj,
Katarina Tonković,
Željka Udovičić Pleština,
Mirsad Srebrenković,
Željka Šemper,
Marija Mustač.
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom  (23.6.2017.)
(izmjena 4.10.2017.)
- za predsjednicu:
Višnja Fortuna,
- za članove:
Marija Kalebota,
fra Ivan Radeljak,
Milana Vuković- Runjić,
Ivica Dokleja,
Biserka Matić Roško,
Marina Milić Babić.
 
Povjerenstvo za osobe s invaliditetom Grada Zagreba  
(23.6.2017.)
(izmjena 26.9.2017.)
- za predsjednika:
Marinka Bakula-Anđelić;
- za članove:
Branimir Šutalo,
Mario Miličević,
Davorka Pejnović,
Ivana Portolan Pajić,
Slavko Borac,
Antun Moguš,
Tatjana  Brozić Perić,
Petar Kraljević,
Marica Mirić,
Milan Ožegović,
Goran Denis Tomašković,
Mirjana Juriša,
Lucijan Orlić,
Nada Vorkapić.
 
Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom
(23.6.2017.)
- za predsjednika:
Krešimir Miletić,
- za članove:
Lada Žamarija,
Mirela Marić,
Ines Tolić,
Frane Dadić.
Povjerenstvo za  provedbu Zaključka o novčanoj naknadi za umanjenu kakvoću življenja na području utjecaja građevine namijenjene zbrinjavanju otpada Prudinec–Jakuševec (28.6.2017.)
(izmjena od 12.10.2017.)
- za predsjednika:
Milan Bandić,
- za zamjenicu predsjednika
Tanja Polančec,
- za članove:
Dianora Kobia Lulić,
Kristijan Pazman,
Sandra Vajda,
Sanda Fran,
Tihomir Majić,
Željko Miškulin,
Biserka Baketarić,
Tomislav Štokić,
Mara Mandić,
Nensi Radulović,
Ivan Maurer,
Vibor Katić.
 
Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja za područje branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II svjetskog rata i civilnih invalida rata
              (29.6.2017.)
 
- za predsjednicu:
Zorica Šarić;
- za članove:
Suzana Stanić,
Danijel Perić,
Davorka Jusup,
Sonja Jasić Kovačić.                
 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata za područje branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II svjetskog rata i civilnih invalida rata
 (29.6.2017.)
- za predsjednika:
Miodrag Demo;
- za članove:
Zoran Komar,
Alma Kunst,
Snježana Puškadija,
Nenad Predovan,
Stjepan Sučić,
Dražen Gržan.  
 
Povjerenstvo za davanje mišljenja o potrebi medicinske rehabilitacije
(29.6.2017.)
 
- za predsjednika:
Zoran Vuletić;
- za članove:
Želimir Šurjak,
Mate Mihanović.  
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih projekata za dodjelu sredstava za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova Europske unije iz područja socijalne zaštite i unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom
(29.6.2017.)
- za predsjednicu:
Iva Prpić;
- za članove:
Mateja Petrić,
Helena Majerić,
Krešimir Miletić,
Ivana Nikčević.
 
Povjerenstvo za odobravanje potpora temeljem Javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora za poticanje razvoja turizma u Gradu Zagrebu
(29.6.2017.)
 
- za predsjednicu:
Mirka Jozić,
- za zamjenu predsjednice:
Nela Jurić,
- za članicu:
Ana Pandža Kunčević,
- za zamjenu člana:
Latica Ivković, 
- za člana:
Davor Guvo,
- za zamjenu člana:
Ivana Mahnić.
Imenovanje članova u Komisiju za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Zagreba
(29.6.2017.)
- predstavnici osnivača:
Sandra Vračan,
Martina Glasnović,
Darija Oslić.
 
Procjeniteljsko povjerenstvo za područje Grada Zagreba
 (30.6.2017.)
- za predsjednika:
Harun Omerbašić;
- za zamjenika predsjednika:
Nikola Anić;
- za članove:
Sabina Pavlić,
Dubravko Ranilović,
Tomislav Beširević,
- za zamjenike članova:
Damir Kurfurst,
Dubravka Petra Lubin,
Lana Mihaljinac Knežević,
Mladen Bernvald.
 
Povjerenstvo za dodjelu potpora male vrijednosti za sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama
(4.7.2017.)
- za predsjednicu:
Vesna Kusin;
- za članove/ice:
Bogdanka Srdić - Vulpe,
Nataša Jovičić,
Harun Omerbašić,
Davor Denkovski,
Alenka Pirić,
Koraljka Eterović.
 
Povjerenstvo za dodjelu gradskih prostora na korištenje
(5.7.2017.)
- za predsjednika:
Grgo Jelinić,
- za zamjenicu predsjednika:
Vesna Šimić;
- za članove:
Ivančica Markovčić,
Matea Vuletić,
Ana Rakarić.
 
Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnoga prostora (5.7.2017.)
 
- za predsjednika:
Ratko Maričić;
- za zamjenika predsjednika:
Vlado Crkvenac;
- za članove:
Mirjana Keleminec,
Ivan Šikić,
Zdravko Čabraja.
 
Povjerenstvo za davanje u zakup građevinskog zemljišta
(5.7.2017.)
- za predsjednika:
Ivan Šikić;
-za zamjenika predsjednika:
Ratko Maričić;
- za članove:
Josip Petrač,
Mirsad Srebreniković,
Dragan Vučić.
 
Povjerenstvo za davanje stanova u najam
(5.7.2017.)
- za predsjednika:
Miodrag Demo;
- za članove:
Grgo Jelinić;
Biserka Bucković;
Suzana Havelka Noršić;
Snježana Puškadija.
Povjerenstvo za davanje u najam javno najamnih stanova
(5.7.2017.)
- za predsjednika:
Miodrag Demo;
- za članove:
Ratko Maričić,
Darko Katuša,
Zlata Trošelj,
Grgo Jelinić.
 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata udruga iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja
(5.7.2017.)
- za predsjednicu:
Nevenka Preradović;
- za članove:
Tihana Ledecki,
Irena Jerković,
Vesna Vugec,
Ingrid Lovrić,
Maja Tominić,
Ivan Pržulj.
 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata udruga iz područja održive energetske politike te suzbijanja posljedica klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama
(5.7.2017.)
- za predsjednika:
Danijel Matić;
- za članove:
Sanja Malnar Neralić,
Damir Lončarić,
Marko Kučan,
Nina Čikeš,
Nataša Kelava,
Milka Hrbud.
 
Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja za područje održive energetske politike te suzbijanja posljedica klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama
(5.7.2017.)
- za predsjednika:
Vibor Katić;
- za članove:
Renata Vitez Šilipetar,
Drago Vasilj,
Krunoslav Švab,
Kristina Ercegovac.
 
Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja za područje zaštite okoliša i održivog razvoja
(5.7.2017.)
- za predsjednika:
Vibor Katić;
- za članove:
Sandra Hamin,
Sandra Vajda,
Ankica Pojatina,
Tomislav Štokić.
Povjerenstvo za organizaciju istraživanja javnog mnijenja o percepciji sigurnosti građana i suradnji građana i gradske uprave na području urbane sigurnosti
(5.7.2017.)
- za predsjednika/cu:
Valentina Kranželić;
- za zamjenika predsjednika/ce:
Alen Ostojić;
- za članove/ice:
Vlatko Cvrtila,
Irena Cajner- Mraović,
Mirjana Zubak,
Krunoslav Borovec,
Irma Kovčo Vukadin,
Martina Ferić.
- za koordinatora/icu:
Nada Štos
 
Povjerenstvo za odobravanje potpora za samozapošljavanje
(5.7.2017.)   
- za predsjednicu:
Mirka Jozić;
- za zamjenicu predsjednice:
Davorka Pejnović;
-za članove:
Vesna Ćurković,
Frane Šesnić,
Mirza Šabić,
Mladen Stević;
- za zamjenike članova:
Katarina Basta Miletić,   
Ante Janko Bobetko,
Antun Trojnar,
Suzana Drapić.
 
Radna skupina za upravljanje promjenama
(5.7.2017.)
- za predsjednika:
Miro Laco,
- stalni članovi:
Anka Đurić,
Sanja Cvjetko Jerković,
Slavko Kojić.
Povjerenstvo za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama
(6.7.2017.)
- za predsjednicu:
Romana Galić;
- za zamjenicu predsjednice:
Nataša Jovičić;
- za članove:
Elizabeta Knorr,
Marija Caharija,
Pavla Šušković,
Slavko Antolić,
Damir Čičak.
 
Povjerenstvo za prodaju stanova u vlasništvu Grada Zagreba
(10.7.2017.)
- za predsjednika:
Jelena Pavičić Vukičević;
- za zamjenika predsjednika:
Miodrag Demo;              
- za članove:
Grgo Jelinić,
Darko Katuša,
Ratko Maričić,
Biserka Bucković,
Jasminka Lukač.
 
Povjerenstvo za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Zagreba
(10.7.2017.)
 
- za predsjednika:
Nenad Matić,
- za zamjenicu predsjednika:
Ines Bravić,
- za članove:
Doris Kažimir Fresl,
Vesna Ćurković,
Zoran Šplajt.
 
Povjerenstvo za pravo građenja
(10.7.2017.)
- za predsjednicu:
Anica Tavra;
- za zamjenika predsjednice:
Dinko Vukelić;
- za članove:
Bogdanka Srdić Vulpe,
Gordana Prgomet,
Marina Ljubišić.
 
Savjet za potpore inovatorima
(10.7.2017.) 
- za predsjednicu:
Nera Pavić,
- za zamjenika predsjednice:
Goran Šarić,
- za članove:
Tanja Milović,
Frane Šesnić,
- za zamjenike članova:
Igor Bošnjaković,
Marko Helfrih.
 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži
(10.7.2017.) 
(izmjena 26.7.2017.)
- za predsjednicu:
Mirjana Keleminec;
- za članove:
Ksenija Sviben,
Jasna Ćurković Kelava,
Mladen Konjević,
Jelena Bičanić,
Miroslava Rožanković
Domagoj Kronstein.
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekta iz područja pružanja socijalne usluge privremenog smještaja
(10.7.2017.) 
- za predsjednicu:
Olja Družić Ljubotina;
- za članove:
Snježana Ercegovac,
Ivana Leskovar,
Jaka Mustapić,
Dubravka Golubić Krpan,
Marina Dimić Vugec,
Karmela Vukov Colić.
 
Povjerenstvo za odobravanje potpora
(12.7.2017.)
- za predsjednika:
Mirka Jozić,
-za zamjenika predsjednika:
Nera Pavić,
- za članove:
Marija Čikeš,
AntunTrojnar,
Mirza Šabić,
Irena Fresl,
Marinka Bakula-Anđelić,
Frane Šesnić,
- za zamjenike članova:
Mirica Bedeković,
Ivica Zanetti,
Antun Trojnar,
Vesna Krišto,
Sandra Čirkinagić,
Lidija Zadro.
 
Povjerenstvo za odobravanje potpora za internacionaliziranje poslovanja malih i srednjih poduzetnika
(12.7.2017.)
- za predsjednika:
Anica Tavra;
- za zamjenicu predsjednice:
Mirka Jozić;
- za članove:
Marija Čikeš,
Vlatka Mlakar,
Ivana Grahovac,
Matko Bošković,
Zlatan Fröhlich,
- za zamjenike članova:
Mirica Bedeković,
Katarina Jakšić Brcko,
Senka Jurković,
Hrvoje Kaveljević,
Maša Orlović.
Povjerenstvo za odobravanje potpora za društveno poduzetništvo
(12.7.2017.)
- za predsjednika:
Mirka Jozić;
-za zamjenika predsjednika:
Nela Jurić;
- za članove:
Zorana Uzelac-Bošnjak,
Marija Halić,
Frane Šesnić,
Dobrila Miletić;
- za zamjenike članova:
Helena Majerić,
Ljubica Ljiljak,
Lidija Zadro,
Vedrana Stecca.
Koordinacijski tim za realizaciju Projekta „Zagrebačka žičara”
(12.7.2017.)
- za voditelja tima:
Vladimir Gruborović,
- za članove:
Dinko Bilić,
Danijela Habijanec,
Marijan Maras,
Lidija Žunić,
Ančica Kačić, 
Damir Lasić,
Ivica Blažun, 
Mladen Tomac,
Ljuba Žgela, 
Zoran Martinović. 
Savjet za internetsku prezentaciju Grada Zagreba
(12.7.2017.)
- za predsjednika:
Miro Laco;
- za članove:
Vesna Šimić,
Mirjana Zubak,
Igor Plavčić,
Koraljka Eterović.
Koordinacija za provedbu aktivnosti unutar projekta ZagEE - Zagreb Energy Efficient City
(14.7.2017.) 
- za predsjednika:
Marijan Maras;
- za članove:
Melita Borić – zamjenica predsjednika,
Damir Lončarić,
Nataša Kelava,
Sanja Cvjetko Jerković,
Sanja Kisjelica,
Marija Čikeš,
Ivan Babić,
Vanda Ritz,
Zvonko Filipčić,
Višnja Lazić,
Ljiljana Vrbić,
Hrvoje Beclin,
Julije Domac,
Hrvoje Maras.
Povjerenstvo za postupanje s vozilima koja se ne koriste u prometu ili su uklonjena s javnih površina
(19.7.2017.)
- za predsjednika:
Krunoslav Tkalčić;
- za članove:
Vibor Videc,
Ivan Brzović,
Saša Milošević,
Miroslav Grgec.
Povjerenstvo za postupanje s pokretninama u vlasništvu Grada Zagreba uklonjenih s javnih površina
(19.7.2017.)
- za predsjednika:
Krunoslav Tkalčić;
- za članove:
Vibor Videc,
Ivan Brzović,
Ivan Babić,
Saša Milošević.
Koordinacija Grada Zagreba za ujednačenost suradnje i postupka dodjele financijskih potpora udrugama
(19.7.2017.)
 
(izmjena 13.9.2017.)
- za predsjednicu:
Mirjana Zubak;
 - za zamjenicu predsjednice:
Elizabeta Knorr;
 - za članove/ice:
Vlasta Ranogajec,
Slavko Buljat,
Krešimir Miletić,
Mirela Šentija Knežević,
Ivana Portolan Pajić,
Marija Čikeš,
Igor Delak,
Davor Poljak,
Zorica Šarić,
Kristina Rudelj,  
Nataša Bramberger,
Vibor Katić,
Helena Beus,
Mirna Rudan Lisak,
Mateja Petrić.
 
Povjerenstvo za ustupanje  građevinskog zemljišta za stambeno zbrinjavanje članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata
(19.7.2017.)
- za predsjednika:
Darko Katuša,
- za članove:
 Željko Stura, 
 Irena Rukavina Šironja,
 Edit Rakić,
 Željko Matijašec,
 Nevenka Jerec,
 Dragica Nikolić,
 Suzana Havelka Noršić,
 Sebastijan Bušić.
 
Povjerenstvo za praćenje provedbe ovrha radi iseljenja bespravnih korisnika gradskih prostora
(20.7.2017.)
- za predsjednicu:
Mirka Jozić,               
- za članove:
Višnja Fortuna,
Vesna Helfrih,
Jasna Drnić Vranić,  
Damir Lasić.
Energetski savjet
(21.7.2017.)
- za predsjednika:
Marijan Maras;
- za članove:
Bojan Baletić,
Tonko Ćurko,
Neven Duić,
Nedjeljko Perić,
Slavko Krajcar,
Nenad Debrecin,
Ljubomir Miščević,
Stjepan Risović,
Zvonimir Glasnović,
Goran Granić,
Ljubomir Majdandžić,
Silvio Bašić,
Biljana Kovačević Zelić,
Ana Stojić Deban,
Julije Domac.
 
Koordinacija za provođenje prioritetnih mjera i aktivnosti Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Zagreba
(21.7.2017.)
- za predsjednika:
Marijan Maras;
- za članove:
Sanja Cvjetko Jerković,
Ivica Lovrić,
Višnja Fortuna,
Slavko Antolić,
Mirka Jozić,
Dinko Bilić,
Silvio Novak,
Marija Čikeš,
Miro Laco,
Ana Stojić Deban.
Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja za subvencioniranje troškova nabave i ugradnje sustava OIE
(21.7.2017.)
- za predsjednika:
Danijel Matić;
- za članove:
Tanja Polančec,
Kristina Ercegovac,
Milka Hrbud,
Ivan Pržulj.
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata za područje zaštite zdravlja
(21.7.2017.)
- za predsjednicu:
 Ana Stavljenić Rukavina;
- za članove:
Igor Filipčić,
Mateja Janković Makek,
Tomislav Madžar, 
Andrea Miškulin,
Mirela Šentija Knežević,
Inga Perinčić.
 
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba
(26.7.2017.)
- za predsjednika:
Milan Pavelić;
- za članove:
Darko Gažan,
Tanja Ališić,
Dijana Stopnišek,
Nikolina Filipović.
 
Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta Javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora vrhunskom sportu
(26.7.2017.)
- za predsjednika:
Milan Pavelić;
- za članove:
Darko Gažan;
Tanja Ališić;
Dijana Stopnišek;
Nikolina Filipović.
 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa na Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora vrhunskom sportu
(26.7.2017.)
- za predsjednika:
Ivica Lovrić;
- za članove:
Milan Čolić;
Andrea Pintar;
Ante Aralica;
Zdenko Antunović;
Kazimir Ilijaš;
Đurđica Fočić Šourek.
 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata iz područja socijalnog i humanitarnog značenja
(26.7.2017.)
- za predsjednicu:
Marija Kuštra;
- za članove:
Barbara Demović,
Iva Šulentić,
Josip Jelić,
Krasanka Glamuzina,
Anita Hrstić,
Ella Selak Bagarić.
 
Radna skupina za razvoj i implementaciju projekata pametnog grada– Zagreb Smart City
(26.7.2017.)
-za predsjednicu:
Mirka Jozić,
-za zamjenicu predsjednice:
Nera Pavić,
-za članove:
 
Tijelo gradske
uprave/ Institucija
Članovi
radne skupine
Zamjenici članova
Radne Skupine
URED GRADONAČELNIKA Mirjana Zubak
Vesna Šimić
Anka Đurić
Damjan Lisska
Renata Arar
Hrvoje Kalčiček
STRUČNA SLUŽBA
GRADONAČELNIKA
Igor Plavčić Dubravka Mendeš Poljak
GRADSKI URED ZA
STRATEGIJSKO
PLANIRANJE
I RAZVOJ GRADA
Sanja Cvjetko Jerković Sonja Sočivica
GRADSKI URED ZA
ENERGETIKU,
ZAŠTITU OKOLIŠA
I ODRŽIVI RAZVOJ
Marijan Maras Damir Lončarić
GRADSKI URED ZA
PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA,
GRADITELJSTVO,
KOMUNALNE POSLOVE I PROMET
Dinko Bilić Tanja Dijan
URED ZA PROGRAME
I PROJEKTE
EUROPSKE UNIJE
Jelena Ricov Miljenko Sedlar
GRADSKI URED
ZA OBRAZOVANJE,
KULTURU I SPORT
Katarina Milković Slavko Borac
GRADSKI URED ZA
IMOVINSKO-PRAVNE
POSLOVE I IMOVINU GRADA
Damir Lasić Željko Matijašec
RAZVOJNA AGENCIJA
ZAGREB – TPZ D.O.O.
Frane Šesnić Željana Barišić
ZAGREBAČKI
HOLDING D.O.O.
Ana Stojić Deban Bernard Mršo
TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA ZAGREBA
Martina Bienenfeld Luka Benko
REGIONALNA
ENERGETSKA
AGENCIJA
SJEVEROZAPADNE
HRVATSKE (REGEA)
Julije Domac Velimir Šegon
Radna skupina Grada Zagreba unutar projekta URBAN LEARNING
(26. 7. 2017.)
- za voditelja:
Marijan Maras,
- za zamjenicu:
Sanja Cvjetko Jerković,
- za članove:
Goran Šarić,
Dinko Bilić,
Željko Matijašec,
Nives Mornar,
Ana Stojić Deban,
Bruno Ivković,
Miljenko Šimpraga,
Bojan Baletić,
Željka Jurković,  
Rene Lisac,  
Tomislav Koledić,  
Robert Krklec,
Zvonimir Samardžija,
Marko Matosović.  
Povjerenstvo za praćenje provedbe strateških dokumenata za uključivanje Roma na području Grada Zagreba
(26. 7. 2017.)
 
- za predsjednicu:
Jelena Pavičić Vukičević,
- za zamjenika predsjednika:
Neđatin Kamberovski,
- za članove:
Elizabeta Knorr,
Andrija Petrović,
Dragutin Palašek,  
Jasna Tucak, 
Lidija Šarlija Đurin,
Snježana Puškadija,
Raman Fazlievski,
Nura Ismailovski,
Anka Dalipovski.  
Povjerenstvo za nabavu novčanog kredita
(26. 7. 2017.)
- za predsjednika:
Slavko Kojić;
- za članove:
Mirka Jozić,
Dianora Kobia Lulić,
Dinko Bilić,
Anita Rako.
Povjerenstvo za dodjelu Stipendije Grada Zagreba
za učenike i studente slabijeg socijalnog statusa
(1. 8. 2017.)
 
Štefica Karačić,
Snježana Puškadija,
Mirjana Matić,
Ljiljana Perišić,
Ljiljana Klinger,
Nada Stanić,
Olja Družić Ljubotina
 
Ispitna komisija za polaganje
ispita za vozača autotaksi vozila
(2. 8. 2017.)
 
- predsjednik:
Dubravko Mahović,
- zamjenik predsjednika:
Šimun Kordić,
- članovi:
Nikolina Bobesić,
Anđa Đogaš,
 - zamjenici članova:
Ana Vrinjanin,
Tonči Pauk.
 
Organizacijski odbor
15. državnog natjecanja u oranju
(9. 8. 2017.)
 
- za predsjednika:
Milan Bandić
- za zamjenike predsjednika:
Draženka Grah, 
Emil Tuk,
Luka Čuljak
- za članove:
Igor Toljan,
Marina Lovrečki, 
Ljuba Rončević Žgela,
Martina Bienenfeld, 
Zdravko Tušek,
Marina Pucević,
Siniša Hrgović,
Đuro Cerovčec,
Miro Kolić,
Dario Đurđević,
Dario Padro,
Morana Begač,
Vladimir Leskovac,
Tihomir Peraić,
Drago Topolovac.
Povjerenstvo za izradu, koordinaciju, provedbu i praćenje Plana mjera izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom te podizanju svijesti javnosti o važnosti uspostave sustava gospodarenja otpadom na području Grada Zagreba
za razdoblje od 2017.-2022. godine
(14. 8. 2017.)
 
-za predsjednicu:
Olivera Majić,
- za zamjenicu predsjednice:
Vesna Lubin,
- za članove:
Ana Ćosić Pajurin,
Katarina Milković,
Slavka Megla Reljić,
Sandra Tucak Zorić,
Tomislav Jurić,
Mirella Strenja,
Jozo Galić, 
Božo Vujanić,
Vanja Oštrić,
Povjerenstvo za provedbu
Programa „Kreditom do uspjeha 2014.“, Mjera 1.
„Kreditom do konkurentnosti“
(17.8.2017.)
 
U Povjerenstvo se imenuju:
        
1. predstavnici Grada Zagreba, Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo:
    -Mirka Jozić, predsjednica,
    -zamjenica: Slavka Megla Reljić;
 
2. predstavnici Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta:
    -Zlatko Bošnjak, član,
    -zamjenica: Vlatka Mlakar;
 
3. predstavnici Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO):
   -Josipa Kutle Stepančić, član,
   -zamjenik: Jerko Radić;
 
4. predstavnici Hrvatske gospodarske komore-Komore Zagreb:
    -Biserka Šafran Fuchs, član,
    -zamjenica: Jaka Stipić;
 
5. predstavnici poslovnih banaka:
- Zagrebačka banka d.d.:
   Anita Kesić, član,
   zamjenica: Zdravka Vukušić Rehtaček,
- Privredna banka Zagreb d.d.:
  Bruno Bekavac, član,
  zamjenica: Martina Konosić Lakić,
- Erste &Steiermärkische Bank d.d.:
  Nikolina Štriga, član,
  zamjenik: Ivan Babić,
- Raiffeisenbank Austria d.d.
  Diana Stemberger, član,
  zamjenica: Antonija Lilić,
- Addiko Bank d.d.:
  Marija Šverko, član,
  zamjenik: Slaviša Sabljić,
- Splitska banka d.d.:
  Jelena Mijić, član,
  zamjenik: Saša Petek,
- Hrvatska poštanska banka d.d.:
  Antonija Zorić, član,
  zamjenik: Danijel Luković,
- Veneto banka d.d.:
  Andrea Cigetić Tomec, član,
  zamjenica: Doris Balala,
- Slatinska banka d.d.:
  Tomislav Dolinac, član,
  zamjenik: Joško Lugović,
- Croatia banka d.d.:
  Đurđica Razum, član,
  zamjenica: Mia Hećimović,
- Partner banka d.d.:
  Krešimir Jurčević, član,
  zamjenica: Diana Dragić,
- Jadranska banka d.d.:
  Sandra Duvančić, član,
  zamjenik: Srđan Petković.
Predstavnici Grada Zagreba u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
(23.8.2017.)
- Milan Bandić,
- Andrija Mikulić i
- Jelena Pavičić Vukičević.
 
Stožer civilne zaštite Grada Zagreba
(1.9.2017.)
(izmjena 12.10.2017.)
U Stožer imenuju se:
- za načelnika:
Olivera Majić,
 
- za zamjenika načelnika:
Pavle Kalinić,
 
- za članove:
Damir Pilčik,
Siniša Jembrih,
Javor Lozar,
Vjekoslav Jeleč,
Alan Ordulj,
Dubravko Huljev,
Mladen Bušić,
Petar Penava,
Ivica Radić,
Ivica Ćukušić,
Ana Stojić Deban
Marko Rašić.
 
Radna skupina za izradu i praćenje provedbe Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine
(1.9.2017.)
- za voditeljicu:
Sanja Cvjetko Jerković
 
- za zamjenicu voditeljice:
Snježana Ivić Pavlovski
 
- za članove:
Mirjana Kutleša,
Marko Salopek,
Mirjana Zubak,
Anka Đurić,
Branka Tabak - Paraščić,
Zrinko Rebrina,
Anica Drmić Kunić,
Sanja Kisjelica, 
Filip Vodopija,
Sonja Sočivica,
Mirna Jurašin,
Vesna Cvitković,
Goranka Basić,
Biserka Vugrić,
Kristina Petković,
Toni Biluš, 
Nela Jurić,
Sanja Malnar Neralić,
Vesna Vugec,
Iva Frank,
Renata Krljan,
Mirela Šentija Knežević,
Jadranka Jakić-Petrak,
Zorica Šarić,
Suzana Havelka Noršić,
Iva Prpić,
Sandra Čirkinagić,
Vlasta Ranogajec,
Branka Mrakužić,
Marijan Ključarić,
Zoran Jarak,
Katarina Ćutuk,
Josip Janđel,
Irena Džunić,
Sanja Kolić,
Filip Novak,
Boris Guberina,
Stipe Tutiš,
Loredana Šarunić,
Vedran Pilaš,
Krešimir Kunčević.
 
Vijeće za zaštitu potrošača (7.9.2017.)  
- za predsjednicu:
Mirjana Jevrić,
 - za zamjenika predsjednice:
Igor Vujović,
- za članove:
Sonja Bačanek,
Silvija Czeisberger,
Marija Čikeš,
Dijana Kladar,
Tomislav Lončar.
 
Povjerenstvo za realizaciju projekta Obrtničko poduzetničkog strukovnog centra
               (7.9.2017.)
 
 
- za predsjednicu:
Mirka Jozić;
- za zamjenika predsjednice:
Toni Biluš;
- za članove:
Frane Šesnić,
Boro Kisjelica,
Karolina Bui,
Ines Franov Beoković,
Slavko Borac,
Marko Matoc,
Antun Trojnar,
Mirza Šabić,
Dražen Maksimović. 
 
Povjerenstvo za koordiniranje aktivnosti vezanih za izradu dodatka Ugovoru o koncesiji i dodataka pratećim ugovorima za Projekt Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda - CUPOVZ
(7.9.2017.)
(izmjena 6.10.2017.)
- za predsjednicu:
Mirka Jozić;
- za članove/ice:
Štefica Mihalic,
Eduard Omahen,
Marin Galijot,
Damir Lasić,
Marijan Maras,
Jasna Jezerčić Cvitković,
Dianora Kobia Lulić,
Davorka Pejnović,
Ana Rakarić,
Damir Đerzić.
 
Radna skupina za provođenje aktivnosti za nabavu 60 niskopodnih kratkih tramvaja u cilju modernizacije voznog parka za prijevoz putnika u javnom prometu
(7.9.2017.)
- za predsjednicu:
Mirka Jozić,  
- za članove:
Slavko Kojić,
Danijela Habijanec,
Jelena Ricov,
Daniela Franić,
Slobodan Ljubičić,
Ljuba Romčević-Žgela.
 
Radna skupina za razmatranje modela statusne promjene trgovačkog  društva Zagrebački holding d.o.o. podjele s osnivanjem trgovačkih društava Zagrebački električni tramvaj d.o.o. i Zagrebački velesajam d.o.o.
(7.9.2017.)
- za predsjednicu:
Mirka Jozić,
- za članove:
Ana Stojić Deban,
Daniela Franić,
Bernard Mršo,
Tomislav Bilić,
Ljuba Romčević-Žgela,
Dina Tomšić,
Slavko Kojić,
Andrea Šulentić,
Davorka Pejnović,
Ana Rakarić.
 
Povjerenstvo za raspolaganje mineralnom sirovinom
(7.9.2017.)
 
- za predsjednika:
Radovan Simović;
- za zamjenika predsjednika:
Goran Šarić;
- za članove:  
Mate Kraljević,
Filip Mrakužić,
Koraljka Rožanković Uremović.
 
Povjerenstvo za postupanje s napuštenim pokretninama ostavljenim u posjed Gradu Zagrebu
               (7.9.2017.)
 
- za predsjednika:
Boro Kisjelica,
- za članove:
Antonija Lobaš,
Stjepan Prka,
Jasmina Baić,
Ivica Čumpek.
 
Povjerenstvo za utvrđivanje prioriteta u sufinanciranju obnove pročelja višestambenih zgrada
               (12.9.2017.)
 
- za predsjednicu:
Doris Kažimir Fresl,
 
- za članove:
Damir Ivanda,
Grgo Jelinić,
Domagoj Bešker,
Vedran Markoš,
Martina Bienenfeld, 
Sanja Cvjetko Jerković,
Mirka Jozić, 
Damir Lasić,
Tatjana Operta, 
Silvije Novak.
 
Povjerenstvo za prodaju nekretnina u vlasništvu
Grada Zagreba
               (13.9.2017.)
 
- za predsjednika:
Vesna Kusin,
- za zamjenika predsjednika:
Marina Ljubišić,             
- za članove:
Bogdanka Srdić Vulpe,
Gordana Prgomet,
Dinko Vukelić.
 
Predstečajno povjerenstvo Grada Zagreba
za potraživanja veća od 1.000.000,00 kuna
(20.9.2017.)
 
- za predsjednicu:
Olivera Majić,
- za zamjenika predsjednice:
Harun Omerbašić,
- za članove/ice:
Vjera Salopek,
Dinko Bilić,
Mladen Tomac,
Sanja Pavlović,
 
- za zamjenike članova/ica:
Kristina Rudelj,
Toni Maraš,
Nataša Orešković Križnjak,
Snježana Cifrek.
Povjerenstvo za utvrđivanje
dodjele namjenske potpore za obnovu pročelja i krovova objekata vjerskih zajednica
(26.9.2017.)
 
-za predsjednicu:
 Doris Kažimir,
-za članove:
Silvije Novak,
Sanja Jerković,
Jasminka Lukač,
Dario Krnjaković.
 
Stručno povjerenstvo za
korištenje sredstava spomeničke rente za 2017.
(27.9.2017.)
 
 
-  za predsjednika:
Marjan Hržić,
-  za članove:
Dražen Juračić,
Tomislav Škrtić.
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih projekata za dodjelu sredstava za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova Europske unije iz područja kulture
(27.9.2017.)
 
- za predsjednicu:
Vera Šimić Jajčinović,
- za članove:
Maja Novoselec,
Nataša Raus,
Ivana Mihaljinec,
Nikola Stojadinović.
 
Povjerenstvo za određivanje uvjeta oblikovanja
javnih satova na području Grada Zagreba
(28.9.2017.)
 
- za predsjednika:
Silvije Novak,
- za članove:
Martina Bienenfeld,
Sanja Jerković,
Mirjana Jevrić,
Zoran Nevistić.
 
 
Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja
za područje zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva
(9.10.2017.)
 
 
- za predsjednicu:
Sunčica Vutmej Latović;
- za članove:
Vlatka Lipovac Vranić,
Draženko Pandek,
Ankica Bušić,
Robert Matić.
 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata
za područje zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva
(9.10.2017.)
 
 
- za predsjednika:
Damir Skok;
- za članove:
Marina Pucević,
Marijan Tomurad,
Nenad Matić,
Dubravko Kontent,
Ivan Matijević,
Vlasta Ranogajec.
 
Povjerenstvo za dodjelu sredstava
 potpora male vrijednosti za primarnu poljoprivrednu proizvodnju
(9.10.2017.)
 
- za predsjednicu:
Biserka Petošić;
- za članove:
Dragica Nikolić,
Željko Blažinović,
Mladen Šturlić-Tupek,
Helena Marić Kačinari.
 
Povjerenstvo za stratešku procjenu
utjecaja Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba na okoliš
(13.10.2017.)
 
 
- za predsjednicu:
Sandra Tucak Zorić;
- za zamjenicu predsjednice:
Vesna Vugec;
- za članove:
Ankica Pavlović,
Tanja Šinko,
Natalija Čengić Zglavnik,
Ivica Rovis,
Aleksandra Anić Vučinić,
Tihana Ledecki,
Matijana Jergović;
- za tajnicu:
Sandra Hamin.
 
 
                                                                                                                         
                                                                                                                                
                                                                  
 
 
RADNA TIJELA GRADONAČELNIKA
 
 
 
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Vijeće za prevenciju Grada Zagreba
 
(26.1.2015.)
 (izmjena 26.5.2015., 4.11.2015., 26.1.2016., 1.6.2016., 4.5.2017.)
- (izmjena u 6. mandatu 12.10.2017.)
 
- za predsjednika:
Milan Bandić,
- za zamjenika predsjednika:
Marko Rašić,
- za članove:
Andrija Mikulić,
Jelena Pavičić Vukičević
Dubravko Teur,
Pavle Kalinić,
Vesna Helfrih,
Dinko Bilić,
Zoran Nevistić,
Maja Barberić,
Martina Bienenfeld,
Sara Medved,
Petar Penava,
Nikola Dragaš,
Ivica Lovrić,
Ana Stojić Deban,
Miro Laco
Tatjana Brozić Perić
Lidija Renata Stolica,
Vjekoslav Jeleč,
Romana Galić.
 
Partnersko vijeće Urbane aglomeracije Zagreb
 
( 2.6.2016.)
(izmjena 22.3.2017.,)
- (izmjena u 6. mandatu 13.10.2017.)
 
 
R.br.
 
Član Zamjena
 1.  
Milan Bandić
Grad Zagreb
Jelena Pavičić Vukičević
Grad Zagreb
 1.  
Sanja Jerković
Grad Zagreb - Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada
Ana Poljak
Grad Zagreb - Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada
 1.  
Jelena Ricov
Grad Zagreb
Miljenko Sedlar
Grad Zagreb
 1.  
Nikola Gospočić
Grad Donja Stubica
Luka Grabušić
Grad Donja Stubica
 1.  
Nikola Tominac
Grad Dugo Selo
Marijo Vinko
Grad Dugo Selo
 1.  
Danijela Bučar Trivičević
Grad Jastrebarsko
Zdravko Režek
Grad Jastrebarsko
 1.  
Zdenka Knezić
Grad Oroslavje
Zdravko Novosel
Grad Oroslavje
 1.  
Hrvoje Frankić
Grad Samobor
Adolf Paar
Grad Samobor
 1.  
Biserka Delač
Grad Sveta Nedelja
Martina Fabijan
Grad Sveta Nedelja
 1.  
Ivana Koščec Jardas
Grad Sveti Ivan Zelina
Dragutin Mahnet
Grad Sveti Ivan Zelina
 1.  
Domagoj Ilečić
Grad Velika Gorica
Gordana Mikulčić Krnjaja
Grad Velika Gorica
 1.  
Ivan Hanžek
Grad Zabok
Valentina Đurek
Grad Zabok
 1.  
Damir Benčević
Grad Zaprešić
Jasminka Varupa Krajnik
Grad Zaprešić
 1.  
Danijel Drviš
Općina Bistra
Karlo Novosel
Općina Bistra
 1.  
Željko Funtek
Općina Brckovljani
Sanja Danonić
Općina Brckovljani
 1.  
Alen Prelec
Općina Brdovec
Daniel Bukovinski
Općina Brdovec
 1.  
Marin Štritof
Općina Dubravica
Kruno Stiperski
Općina Dubravica
 1.  
Jasmin Krizmanić
Općina Gornja Stubica
Vladimir Škvorc
Općina Gornja Stubica
 1.  
Sanja Borovec
Općina Jakovlje
Mario Hlad
Općina Jakovlje
 1.  
Miljenko Vučković
Općina Klinča Sela
Ivana Kupina
Općina Klinča Sela
 1.  
Vlado Kolarec
Općina Kravarsko
Kristina Bradić
Općina Kravarsko
 1.  
Darko Kralj
Općina Luka
Ivana Horvat
Općina Luka
 1.  
Josip Milički
Općina Marija Bistrica
Branka Herceg
Općina Marija Bistrica
 1.  
Marica Jančić
Općina Marija Gorica
Stjepan Jurišić
Općina Marija Gorica
 1.  
Ervin Vujica
Općina Orle
Dražen Podlejan
Općina Orle
 1.  
Tomo Smolković
Općina Pisarovina
Tomo Kovačić
Općina Pisarovina
 1.  
Stjepan Kolarec
Općina Pokupsko
Zorica Šestak
Općina Pokupsko
 1.  
Anđela Cirkveni
Općina Pušća
Nikolina Tokić
Općina Pušća
 1.  
Slavica Kalaica
Općina Rugvica 
Ivana Belec
Općina Rugvica 
 1.  
Josip Beljak
Općina Stubičke Toplice
Ljubica Božić
Općina Stubičke Toplice
 1.  
Bruno Perković
Općina Stupnik
Franjo Kajfeš
Općina Stupnik
 1.  
Robert Greblički
Općina Veliko Trgovišće
Štefanija Benko
Općina Veliko Trgovišće
 1.  
Nadica Žužak
Zagrebačka županija
Josip Kraljičković
Zagrebačka županija
 1.  
Anđelko Ferek- Jambrek
Krapinsko - zagorska županija
Sanja Mihovilić
Krapinsko - zagorska županija
 1.  
Zlatko Herček
Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije d.o.o.
Ivan Bašić
Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije d.o.o.
 1.  
Karolina Barilar
Zagorska razvojna agencija d.o.o.
Helena Matuša
Zagorska razvojna agencija d.o.o.
 1.  
Ana Stavljenić-Rukavina
Gradska skupština Grada Zagreba
Grgo Jelinić
Gradska skupština Grada Zagreba
 1.  
Sara Medved
Savjet mladih Grada Zagreba
Lara Kvesić
Savjet mladih Grada Zagreba
 1.  
Frane Šesnić
RAZA-TPZ
Marko Helfrih
RAZA-TPZ
 1.  
Julije Domac
REGEA
Velimir Šegon
REGEA
 1.  
Bojan Baletić
Sveučilište u Zagrebu
Arhitektonski fakultet
Mladen Jošić
Sveučilište u Zagrebu
Arhitektonski fakultet
 1.  
Davor Brčić
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Marko Šoštarić
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
 1.  
Gojko Bežovan
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Jelena Matančević
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
 1.  
Mladen Vedriš
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Zvonimir Savić
Hrvatska gospodarska komora
 1.  
Zlatan Fröhlich
HGK - Komora Zagreb
Maša Orlović
HGK - Komora Zagreb
 1.  
Vlado Crkvenac
obrtnik
Mario Crkvenac
obrtnik
 1.  
Ana Stojić Deban
Zagrebački holding d.o.o.
Daniela Franić
Zagrebački holding d.o.o.
 1.  
Vladimir Kušan
OIKON d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju
Zrinka Mesić
OIKON d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju
 1.  
Stanko Barbarić
Fragaria d.o.o. Zagreb
Kristijan Pandek
PA-VITA d.o.o.
 1.  
Martina Bienenfeld
Turistička zajednica Grada Zagreba
Zlatan Muftić
Turistička zajednica Grada Zagreba
 1.  
Martina Kovačić
Hotel Kaj
Mario Mihovilić
Zagorski Vodovod
 1.  
Mario Jurišić
Obiteljsko gospodarstvo Kos-Jurišić
Donja Zelina
Velimir Korak
Vinarstvo – vinogradarstvo Korak, Jastrebarsko
 1.  
Vladimir Štarkelj
Auto Štarkelj d.o.o. Velika Gorica
Igor Runtas
„Igomat“ Samobor
 1.  
Antoinette Kaić-Rak
Ured Svjetske zdravstvene organizacije u Hrvatskoj
Inge Heim Civilni sektor - zdravstvo
 1.  
Jadranka Dujić Frlan
Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Zagrebačke županije
Ignac Smetko,
Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Grada Jastrebarskog
 1.  
Mario Mlinarek
KUD „Preporod“ Dugo Selo
Vesna Mihalinec
Gradska glazba Samobor
 1.  
Ivana Radanović
Mreža udruga Zagor
Jasenka Borovčak
DND Zabok
Povjerenstvo za realizaciju projekta Grad mladih
(13.6.2017.)
- za predsjednicu:
Mirka Jozić;
- za zamjenika predsjednice:
Toni Biluš;
- za članove:
Sanja Cvjetko Jerković,
Silvije Novak,
Ivica Lovrić,
Kristina Jurčić,
Damir Lasić,
Danijela Habijanec,
Jelena Ricov,
Biserka Bucković,
Ana Stojić Deban,
Zdravka Ramljak,
Tomislav Družak,
Ivica Fanjek.
 
Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja za područje mladih
ili udruga za mlade
(14.6.2017.)
 
- za predsjednika:      
Milan Čolić,
- za članove:
Nikolina Filipović,
Bruna Fijember,
Željka Kokeza,
Andrea Pintar.
Povjerenstvo za davanje javnih površina u zakup i na drugo korištenje  (19.6.2017.) - za predsjednika:
Gzim Redžepi,
- za zamjenika predsjednika:
Andrea Šulentić,
- za članove:
Mia Ćoso,
Dražen Gržan,
Jadranko Baturić,
Jelena Čeklić,
- za zamjenike članova:
Boris Frgić,
Pavla Šušković,
Marija Caharija,
Alan Ordulj.
 
Radna skupina za provedbu projekta URBACT III – SmartImpact
(21.6.2017.)
(izmjena 6.10.2017.)
 
-Za voditeljicu:
Anka Đurić,
-Za zamjenika:
Frane Šesnić,
-Za članove:
Mirjana Zubak,
Hrvoje Kalčiček,
Renata Arar,
Ana Magdić,
Dubravka Mendeš Poljak,
Nera Pavić,
Kristian Ravić,
Mirela Bartolec,
Nikolina Obradović.
Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja iz područja promicanja ljudskih prava od (21.6.2017.) - za predsjednicu:
  Ljiljana Klašnja;
- za članice:
  Tihana Zadro,
  Tanja Horvatin Tkalac,
  Nataša Vučić Tomljanović,
  Dubravka Simeršek.
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata iz područja promicanja ljudskih prava
( 21.6.2017.)
- za predsjednicu:
   Elizabeta Knorr;
- za članove:
  Darko Šonc,
  Tatjana Dalić,
  Nevenka Sudar,
  Mirko Marković,
  Amira Mahmutspahić,
  Andrija Petrović.
Povjerenstvo za dodjelu jednokratnih financijskih potpora
(21.6.2017.)
- za predsjednicu:
Elizabeta Knorr;
- za članove:
Helena Beus,
Sonja Jasić Kovačić,
Ivana Portolan Pajić,
Mateja Petrić;
- za tajnicu:
Ljiljana Klašnja.
Povjerenstvo za provjeru prihvatljivosti prijave propisanim uvjetima javnog poziva za dodjelu sredstava za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova Europske unije
(21.6.2017.)
- za predsjednika:
Igor Delak,
- za članove:
Branka Tabak Paraščić,
Marinko Cindrić,
Davor Poljak,
Tanja Miloš.
 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata udruga iz područja europskih integracija i fondova Europske unije
(21.6.2017.)
- za predsjednicu:
Jelena Marković,
- za članove:
Nera Pavić,
Ivana Nikčević,
Mirela Šentija Knežević,
Mato Pešut,
Dubravka Smolić Vlaić,
Katarina Brajdić.
 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata za područje mladih ili udruga za mlade
 (21.6.2017.)
- za predsjednika:
Ivica Lovrić,
- za članove:
Zdravka Puljiz,
Ante Martić,
Helena Beus,
Luka Bogdan,
Miroslav Smetiško,
Jelena Bičanić.
 
Povjerenstvo za izravnu dodjelu financijskih sredstava udrugama i drugim organizacijama civilnog društva
(23.6.2017.)
- za predsjednicu:
Andrea Šulentić;
- za članove:
Tajana Akmačić,
Helena Beus,
Marija Čikeš,
Nenad Kazija,
Almira-Alma Kunst,
Milan Pavelić.
Povjerenstvo za ispitivanje minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta u centrima za profesionalnu rehabilitaciju
 (23.6.2017.)
-za predsjednicu:
Ksenija Kovačić,
-za zamjenicu predsjednice:
Sandra Čirkinagić,
-za članove:
Ružica Opat,
Bernard Gvozdenović,
Mirela Marić.
Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja iz područja socijalnog i humanitarnog značenja
(23.6.2017.)
- za predsjednicu:
Ivana Nikčević,
- za članove:
Ivana Teskera Galić,
Josipa Mršić,
Ivana Subošić,
Mateja Petrić.
Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja iz područja pružanja socijalne usluge privremenog smještaja  (23.6.2017.) - za predsjednicu:
Ivana Teskera Galić;
- za članove:
Josipa Mršić,
Ivana Subošić,
Ivana Nikčević,
Mateja Petrić.
Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži  
(23.6.2017.)
- za predsjednicu:
Mateja Petrić;
- za članove:
Ivana Teskera Galić,
Josipa Mršić,
Ivana Subošić,
Ivana Nikčević.
Povjerenstvo za dodjelu državnih potpora za zapošljavanje osoba s invaliditetom
 (23.6.2017.)
- za predsjednika:
Zdenko Pjević,
- za članove:
Gordana Vojnović,
Slavka Megla-Reljić,
Ivana Brešan,
Ksenija Kovačić.
Povjerenstvo za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom
 (23.6.2017.)
Tomislav Benjak,
Lidija Pongrac Vincelj,
Katarina Tonković,
Željka Udovičić Pleština,
Mirsad Srebrenković,
Željka Šemper,
Marija Mustač.
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom  (23.6.2017.)
(izmjena 4.10.2017.)
- za predsjednicu:
Višnja Fortuna,
- za članove:
Marija Kalebota,
fra Ivan Radeljak,
Milana Vuković- Runjić,
Ivica Dokleja,
Biserka Matić Roško,
Marina Milić Babić.
 
Povjerenstvo za osobe s invaliditetom Grada Zagreba  
(23.6.2017.)
(izmjena 26.9.2017.)
- za predsjednika:
Marinka Bakula-Anđelić;
- za članove:
Branimir Šutalo,
Mario Miličević,
Davorka Pejnović,
Ivana Portolan Pajić,
Slavko Borac,
Antun Moguš,
Tatjana  Brozić Perić,
Petar Kraljević,
Marica Mirić,
Milan Ožegović,
Goran Denis Tomašković,
Mirjana Juriša,
Lucijan Orlić,
Nada Vorkapić.
 
Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom
(23.6.2017.)
- za predsjednika:
Krešimir Miletić,
- za članove:
Lada Žamarija,
Mirela Marić,
Ines Tolić,
Frane Dadić.
Povjerenstvo za  provedbu Zaključka o novčanoj naknadi za umanjenu kakvoću življenja na području utjecaja građevine namijenjene zbrinjavanju otpada Prudinec–Jakuševec (28.6.2017.)
(izmjena od 12.10.2017.)
- za predsjednika:
Milan Bandić,
- za zamjenicu predsjednika
Tanja Polančec,
- za članove:
Dianora Kobia Lulić,
Kristijan Pazman,
Sandra Vajda,
Sanda Fran,
Tihomir Majić,
Željko Miškulin,
Biserka Baketarić,
Tomislav Štokić,
Mara Mandić,
Nensi Radulović,
Ivan Maurer,
Vibor Katić.
 
Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja za područje branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II svjetskog rata i civilnih invalida rata
              (29.6.2017.)
 
- za predsjednicu:
Zorica Šarić;
- za članove:
Suzana Stanić,
Danijel Perić,
Davorka Jusup,
Sonja Jasić Kovačić.                
 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata za područje branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II svjetskog rata i civilnih invalida rata
 (29.6.2017.)
- za predsjednika:
Miodrag Demo;
- za članove:
Zoran Komar,
Alma Kunst,
Snježana Puškadija,
Nenad Predovan,
Stjepan Sučić,
Dražen Gržan.  
 
Povjerenstvo za davanje mišljenja o potrebi medicinske rehabilitacije
(29.6.2017.)
 
- za predsjednika:
Zoran Vuletić;
- za članove:
Želimir Šurjak,
Mate Mihanović.  
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih projekata za dodjelu sredstava za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova Europske unije iz područja socijalne zaštite i unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom
(29.6.2017.)
- za predsjednicu:
Iva Prpić;
- za članove:
Mateja Petrić,
Helena Majerić,
Krešimir Miletić,
Ivana Nikčević.
 
Povjerenstvo za odobravanje potpora temeljem Javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora za poticanje razvoja turizma u Gradu Zagrebu
(29.6.2017.)
 
- za predsjednicu:
Mirka Jozić,
- za zamjenu predsjednice:
Nela Jurić,
- za članicu:
Ana Pandža Kunčević,
- za zamjenu člana:
Latica Ivković, 
- za člana:
Davor Guvo,
- za zamjenu člana:
Ivana Mahnić.
Imenovanje članova u Komisiju za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Zagreba
(29.6.2017.)
- predstavnici osnivača:
Sandra Vračan,
Martina Glasnović,
Darija Oslić.
 
Procjeniteljsko povjerenstvo za područje Grada Zagreba
 (30.6.2017.)
- za predsjednika:
Harun Omerbašić;
- za zamjenika predsjednika:
Nikola Anić;
- za članove:
Sabina Pavlić,
Dubravko Ranilović,
Tomislav Beširević,
- za zamjenike članova:
Damir Kurfurst,
Dubravka Petra Lubin,
Lana Mihaljinac Knežević,
Mladen Bernvald.
 
Povjerenstvo za dodjelu potpora male vrijednosti za sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama
(4.7.2017.)
- za predsjednicu:
Vesna Kusin;
- za članove/ice:
Bogdanka Srdić - Vulpe,
Nataša Jovičić,
Harun Omerbašić,
Davor Denkovski,
Alenka Pirić,
Koraljka Eterović.
 
Povjerenstvo za dodjelu gradskih prostora na korištenje
(5.7.2017.)
- za predsjednika:
Grgo Jelinić,
- za zamjenicu predsjednika:
Vesna Šimić;
- za članove:
Ivančica Markovčić,
Matea Vuletić,
Ana Rakarić.
 
Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnoga prostora (5.7.2017.)
 
- za predsjednika:
Ratko Maričić;
- za zamjenika predsjednika:
Vlado Crkvenac;
- za članove:
Mirjana Keleminec,
Ivan Šikić,
Zdravko Čabraja.
 
Povjerenstvo za davanje u zakup građevinskog zemljišta
(5.7.2017.)
- za predsjednika:
Ivan Šikić;
-za zamjenika predsjednika:
Ratko Maričić;
- za članove:
Josip Petrač,
Mirsad Srebreniković,
Dragan Vučić.
 
Povjerenstvo za davanje stanova u najam
(5.7.2017.)
- za predsjednika:
Miodrag Demo;
- za članove:
Grgo Jelinić;
Biserka Bucković;
Suzana Havelka Noršić;
Snježana Puškadija.
Povjerenstvo za davanje u najam javno najamnih stanova
(5.7.2017.)
- za predsjednika:
Miodrag Demo;
- za članove:
Ratko Maričić,
Darko Katuša,
Zlata Trošelj,
Grgo Jelinić.
 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata udruga iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja
(5.7.2017.)
- za predsjednicu:
Nevenka Preradović;
- za članove:
Tihana Ledecki,
Irena Jerković,
Vesna Vugec,
Ingrid Lovrić,
Maja Tominić,
Ivan Pržulj.
 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata udruga iz područja održive energetske politike te suzbijanja posljedica klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama
(5.7.2017.)
- za predsjednika:
Danijel Matić;
- za članove:
Sanja Malnar Neralić,
Damir Lončarić,
Marko Kučan,
Nina Čikeš,
Nataša Kelava,
Milka Hrbud.
 
Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja za područje održive energetske politike te suzbijanja posljedica klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama
(5.7.2017.)
- za predsjednika:
Vibor Katić;
- za članove:
Renata Vitez Šilipetar,
Drago Vasilj,
Krunoslav Švab,
Kristina Ercegovac.
 
Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja za područje zaštite okoliša i održivog razvoja
(5.7.2017.)
- za predsjednika:
Vibor Katić;
- za članove:
Sandra Hamin,
Sandra Vajda,
Ankica Pojatina,
Tomislav Štokić.
Povjerenstvo za organizaciju istraživanja javnog mnijenja o percepciji sigurnosti građana i suradnji građana i gradske uprave na području urbane sigurnosti
(5.7.2017.)
- za predsjednika/cu:
Valentina Kranželić;
- za zamjenika predsjednika/ce:
Alen Ostojić;
- za članove/ice:
Vlatko Cvrtila,
Irena Cajner- Mraović,
Mirjana Zubak,
Krunoslav Borovec,
Irma Kovčo Vukadin,
Martina Ferić.
- za koordinatora/icu:
Nada Štos
 
Povjerenstvo za odobravanje potpora za samozapošljavanje
(5.7.2017.)   
- za predsjednicu:
Mirka Jozić;
- za zamjenicu predsjednice:
Davorka Pejnović;
-za članove:
Vesna Ćurković,
Frane Šesnić,
Mirza Šabić,
Mladen Stević;
- za zamjenike članova:
Katarina Basta Miletić,   
Ante Janko Bobetko,
Antun Trojnar,
Suzana Drapić.
 
Radna skupina za upravljanje promjenama
(5.7.2017.)
- za predsjednika:
Miro Laco,
- stalni članovi:
Anka Đurić,
Sanja Cvjetko Jerković,
Slavko Kojić.
Povjerenstvo za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama
(6.7.2017.)
- za predsjednicu:
Romana Galić;
- za zamjenicu predsjednice:
Nataša Jovičić;
- za članove:
Elizabeta Knorr,
Marija Caharija,
Pavla Šušković,
Slavko Antolić,
Damir Čičak.
 
Povjerenstvo za prodaju stanova u vlasništvu Grada Zagreba
(10.7.2017.)
- za predsjednika:
Jelena Pavičić Vukičević;
- za zamjenika predsjednika:
Miodrag Demo;              
- za članove:
Grgo Jelinić,
Darko Katuša,
Ratko Maričić,
Biserka Bucković,
Jasminka Lukač.
 
Povjerenstvo za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Zagreba
(10.7.2017.)
 
- za predsjednika:
Nenad Matić,
- za zamjenicu predsjednika:
Ines Bravić,
- za članove:
Doris Kažimir Fresl,
Vesna Ćurković,
Zoran Šplajt.
 
Povjerenstvo za pravo građenja
(10.7.2017.)
- za predsjednicu:
Anica Tavra;
- za zamjenika predsjednice:
Dinko Vukelić;
- za članove:
Bogdanka Srdić Vulpe,
Gordana Prgomet,
Marina Ljubišić.
 
Savjet za potpore inovatorima
(10.7.2017.) 
- za predsjednicu:
Nera Pavić,
- za zamjenika predsjednice:
Goran Šarić,
- za članove:
Tanja Milović,
Frane Šesnić,
- za zamjenike članova:
Igor Bošnjaković,
Marko Helfrih.
 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži
(10.7.2017.) 
(izmjena 26.7.2017.)
- za predsjednicu:
Mirjana Keleminec;
- za članove:
Ksenija Sviben,
Jasna Ćurković Kelava,
Mladen Konjević,
Jelena Bičanić,
Miroslava Rožanković
Domagoj Kronstein.
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekta iz područja pružanja socijalne usluge privremenog smještaja
(10.7.2017.) 
- za predsjednicu:
Olja Družić Ljubotina;
- za članove:
Snježana Ercegovac,
Ivana Leskovar,
Jaka Mustapić,
Dubravka Golubić Krpan,
Marina Dimić Vugec,
Karmela Vukov Colić.
 
Povjerenstvo za odobravanje potpora
(12.7.2017.)
- za predsjednika:
Mirka Jozić,
-za zamjenika predsjednika:
Nera Pavić,
- za članove:
Marija Čikeš,
AntunTrojnar,
Mirza Šabić,
Irena Fresl,
Marinka Bakula-Anđelić,
Frane Šesnić,
- za zamjenike članova:
Mirica Bedeković,
Ivica Zanetti,
Antun Trojnar,
Vesna Krišto,
Sandra Čirkinagić,
Lidija Zadro.
 
Povjerenstvo za odobravanje potpora za internacionaliziranje poslovanja malih i srednjih poduzetnika
(12.7.2017.)
- za predsjednika:
Anica Tavra;
- za zamjenicu predsjednice:
Mirka Jozić;
- za članove:
Marija Čikeš,
Vlatka Mlakar,
Ivana Grahovac,
Matko Bošković,
Zlatan Fröhlich,
- za zamjenike članova:
Mirica Bedeković,
Katarina Jakšić Brcko,
Senka Jurković,
Hrvoje Kaveljević,
Maša Orlović.
Povjerenstvo za odobravanje potpora za društveno poduzetništvo
(12.7.2017.)
- za predsjednika:
Mirka Jozić;
-za zamjenika predsjednika:
Nela Jurić;
- za članove:
Zorana Uzelac-Bošnjak,
Marija Halić,
Frane Šesnić,
Dobrila Miletić;
- za zamjenike članova:
Helena Majerić,
Ljubica Ljiljak,
Lidija Zadro,
Vedrana Stecca.
Koordinacijski tim za realizaciju Projekta „Zagrebačka žičara”
(12.7.2017.)
- za voditelja tima:
Vladimir Gruborović,
- za članove:
Dinko Bilić,
Danijela Habijanec,
Marijan Maras,
Lidija Žunić,
Ančica Kačić, 
Damir Lasić,
Ivica Blažun, 
Mladen Tomac,
Ljuba Žgela, 
Zoran Martinović. 
Savjet za internetsku prezentaciju Grada Zagreba
(12.7.2017.)
- za predsjednika:
Miro Laco;
- za članove:
Vesna Šimić,
Mirjana Zubak,
Igor Plavčić,
Koraljka Eterović.
Koordinacija za provedbu aktivnosti unutar projekta ZagEE - Zagreb Energy Efficient City
(14.7.2017.) 
- za predsjednika:
Marijan Maras;
- za članove:
Melita Borić – zamjenica predsjednika,
Damir Lončarić,
Nataša Kelava,
Sanja Cvjetko Jerković,
Sanja Kisjelica,
Marija Čikeš,
Ivan Babić,
Vanda Ritz,
Zvonko Filipčić,
Višnja Lazić,
Ljiljana Vrbić,
Hrvoje Beclin,
Julije Domac,
Hrvoje Maras.
Povjerenstvo za postupanje s vozilima koja se ne koriste u prometu ili su uklonjena s javnih površina
(19.7.2017.)
- za predsjednika:
Krunoslav Tkalčić;
- za članove:
Vibor Videc,
Ivan Brzović,
Saša Milošević,
Miroslav Grgec.
Povjerenstvo za postupanje s pokretninama u vlasništvu Grada Zagreba uklonjenih s javnih površina
(19.7.2017.)
- za predsjednika:
Krunoslav Tkalčić;
- za članove:
Vibor Videc,
Ivan Brzović,
Ivan Babić,
Saša Milošević.
Koordinacija Grada Zagreba za ujednačenost suradnje i postupka dodjele financijskih potpora udrugama
(19.7.2017.)
 
(izmjena 13.9.2017.)
- za predsjednicu:
Mirjana Zubak;
 - za zamjenicu predsjednice:
Elizabeta Knorr;
 - za članove/ice:
Vlasta Ranogajec,
Slavko Buljat,
Krešimir Miletić,
Mirela Šentija Knežević,
Ivana Portolan Pajić,
Marija Čikeš,
Igor Delak,
Davor Poljak,
Zorica Šarić,
Kristina Rudelj,  
Nataša Bramberger,
Vibor Katić,
Helena Beus,
Mirna Rudan Lisak,
Mateja Petrić.
 
Povjerenstvo za ustupanje  građevinskog zemljišta za stambeno zbrinjavanje članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata
(19.7.2017.)
- za predsjednika:
Darko Katuša,
- za članove:
 Željko Stura, 
 Irena Rukavina Šironja,
 Edit Rakić,
 Željko Matijašec,
 Nevenka Jerec,
 Dragica Nikolić,
 Suzana Havelka Noršić,
 Sebastijan Bušić.
 
Povjerenstvo za praćenje provedbe ovrha radi iseljenja bespravnih korisnika gradskih prostora
(20.7.2017.)
- za predsjednicu:
Mirka Jozić,               
- za članove:
Višnja Fortuna,
Vesna Helfrih,
Jasna Drnić Vranić,  
Damir Lasić.
Energetski savjet
(21.7.2017.)
- za predsjednika:
Marijan Maras;
- za članove:
Bojan Baletić,
Tonko Ćurko,
Neven Duić,
Nedjeljko Perić,
Slavko Krajcar,
Nenad Debrecin,
Ljubomir Miščević,
Stjepan Risović,
Zvonimir Glasnović,
Goran Granić,
Ljubomir Majdandžić,
Silvio Bašić,
Biljana Kovačević Zelić,
Ana Stojić Deban,
Julije Domac.
 
Koordinacija za provođenje prioritetnih mjera i aktivnosti Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Zagreba
(21.7.2017.)
- za predsjednika:
Marijan Maras;
- za članove:
Sanja Cvjetko Jerković,
Ivica Lovrić,
Višnja Fortuna,
Slavko Antolić,
Mirka Jozić,
Dinko Bilić,
Silvio Novak,
Marija Čikeš,
Miro Laco,
Ana Stojić Deban.
Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja za subvencioniranje troškova nabave i ugradnje sustava OIE
(21.7.2017.)
- za predsjednika:
Danijel Matić;
- za članove:
Tanja Polančec,
Kristina Ercegovac,
Milka Hrbud,
Ivan Pržulj.
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata za područje zaštite zdravlja
(21.7.2017.)
- za predsjednicu:
 Ana Stavljenić Rukavina;
- za članove:
Igor Filipčić,
Mateja Janković Makek,
Tomislav Madžar, 
Andrea Miškulin,
Mirela Šentija Knežević,
Inga Perinčić.
 
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba
(26.7.2017.)
- za predsjednika:
Milan Pavelić;
- za članove:
Darko Gažan,
Tanja Ališić,
Dijana Stopnišek,
Nikolina Filipović.
 
Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta Javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora vrhunskom sportu
(26.7.2017.)
- za predsjednika:
Milan Pavelić;
- za članove:
Darko Gažan;
Tanja Ališić;
Dijana Stopnišek;
Nikolina Filipović.
 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa na Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora vrhunskom sportu
(26.7.2017.)
- za predsjednika:
Ivica Lovrić;
- za članove:
Milan Čolić;
Andrea Pintar;
Ante Aralica;
Zdenko Antunović;
Kazimir Ilijaš;
Đurđica Fočić Šourek.
 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata iz područja socijalnog i humanitarnog značenja
(26.7.2017.)
- za predsjednicu:
Marija Kuštra;
- za članove:
Barbara Demović,
Iva Šulentić,
Josip Jelić,
Krasanka Glamuzina,
Anita Hrstić,
Ella Selak Bagarić.
 
Radna skupina za razvoj i implementaciju projekata pametnog grada– Zagreb Smart City
(26.7.2017.)
-za predsjednicu:
Mirka Jozić,
-za zamjenicu predsjednice:
Nera Pavić,
-za članove:
 
Tijelo gradske
uprave/ Institucija
Članovi
radne skupine
Zamjenici članova
Radne Skupine
URED GRADONAČELNIKA Mirjana Zubak
Vesna Šimić
Anka Đurić
Damjan Lisska
Renata Arar
Hrvoje Kalčiček
STRUČNA SLUŽBA
GRADONAČELNIKA
Igor Plavčić Dubravka Mendeš Poljak
GRADSKI URED ZA
STRATEGIJSKO
PLANIRANJE
I RAZVOJ GRADA
Sanja Cvjetko Jerković Sonja Sočivica
GRADSKI URED ZA
ENERGETIKU,
ZAŠTITU OKOLIŠA
I ODRŽIVI RAZVOJ
Marijan Maras Damir Lončarić
GRADSKI URED ZA
PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA,
GRADITELJSTVO,
KOMUNALNE POSLOVE I PROMET
Dinko Bilić Tanja Dijan
URED ZA PROGRAME
I PROJEKTE
EUROPSKE UNIJE
Jelena Ricov Miljenko Sedlar
GRADSKI URED
ZA OBRAZOVANJE,
KULTURU I SPORT
Katarina Milković Slavko Borac
GRADSKI URED ZA
IMOVINSKO-PRAVNE
POSLOVE I IMOVINU GRADA
Damir Lasić Željko Matijašec
RAZVOJNA AGENCIJA
ZAGREB – TPZ D.O.O.
Frane Šesnić Željana Barišić
ZAGREBAČKI
HOLDING D.O.O.
Ana Stojić Deban Bernard Mršo
TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA ZAGREBA
Martina Bienenfeld Luka Benko
REGIONALNA
ENERGETSKA
AGENCIJA
SJEVEROZAPADNE
HRVATSKE (REGEA)
Julije Domac Velimir Šegon
Radna skupina Grada Zagreba unutar projekta URBAN LEARNING
(26. 7. 2017.)
- za voditelja:
Marijan Maras,
- za zamjenicu:
Sanja Cvjetko Jerković,
- za članove:
Goran Šarić,
Dinko Bilić,
Željko Matijašec,
Nives Mornar,
Ana Stojić Deban,
Bruno Ivković,
Miljenko Šimpraga,
Bojan Baletić,
Željka Jurković,  
Rene Lisac,  
Tomislav Koledić,  
Robert Krklec,
Zvonimir Samardžija,
Marko Matosović.  
Povjerenstvo za praćenje provedbe strateških dokumenata za uključivanje Roma na području Grada Zagreba
(26. 7. 2017.)
 
- za predsjednicu:
Jelena Pavičić Vukičević,
- za zamjenika predsjednika:
Neđatin Kamberovski,
- za članove:
Elizabeta Knorr,
Andrija Petrović,
Dragutin Palašek,  
Jasna Tucak, 
Lidija Šarlija Đurin,
Snježana Puškadija,
Raman Fazlievski,
Nura Ismailovski,
Anka Dalipovski.  
Povjerenstvo za nabavu novčanog kredita
(26. 7. 2017.)
- za predsjednika:
Slavko Kojić;
- za članove:
Mirka Jozić,
Dianora Kobia Lulić,
Dinko Bilić,
Anita Rako.
Povjerenstvo za dodjelu Stipendije Grada Zagreba
za učenike i studente slabijeg socijalnog statusa
(1. 8. 2017.)
 
Štefica Karačić,
Snježana Puškadija,
Mirjana Matić,
Ljiljana Perišić,
Ljiljana Klinger,
Nada Stanić,
Olja Družić Ljubotina
 
Ispitna komisija za polaganje
ispita za vozača autotaksi vozila
(2. 8. 2017.)
 
- predsjednik:
Dubravko Mahović,
- zamjenik predsjednika:
Šimun Kordić,
- članovi:
Nikolina Bobesić,
Anđa Đogaš,
 - zamjenici članova:
Ana Vrinjanin,
Tonči Pauk.
 
Organizacijski odbor
15. državnog natjecanja u oranju
(9. 8. 2017.)
 
- za predsjednika:
Milan Bandić
- za zamjenike predsjednika:
Draženka Grah, 
Emil Tuk,
Luka Čuljak
- za članove:
Igor Toljan,
Marina Lovrečki, 
Ljuba Rončević Žgela,
Martina Bienenfeld, 
Zdravko Tušek,
Marina Pucević,
Siniša Hrgović,
Đuro Cerovčec,
Miro Kolić,
Dario Đurđević,
Dario Padro,
Morana Begač,
Vladimir Leskovac,
Tihomir Peraić,
Drago Topolovac.
Povjerenstvo za izradu, koordinaciju, provedbu i praćenje Plana mjera izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom te podizanju svijesti javnosti o važnosti uspostave sustava gospodarenja otpadom na području Grada Zagreba
za razdoblje od 2017.-2022. godine
(14. 8. 2017.)
 
-za predsjednicu:
Olivera Majić,
- za zamjenicu predsjednice:
Vesna Lubin,
- za članove:
Ana Ćosić Pajurin,
Katarina Milković,
Slavka Megla Reljić,
Sandra Tucak Zorić,
Tomislav Jurić,
Mirella Strenja,
Jozo Galić, 
Božo Vujanić,
Vanja Oštrić,
Povjerenstvo za provedbu
Programa „Kreditom do uspjeha 2014.“, Mjera 1.
„Kreditom do konkurentnosti“
(17.8.2017.)
 
U Povjerenstvo se imenuju:
        
1. predstavnici Grada Zagreba, Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo:
    -Mirka Jozić, predsjednica,
    -zamjenica: Slavka Megla Reljić;
 
2. predstavnici Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta:
    -Zlatko Bošnjak, član,
    -zamjenica: Vlatka Mlakar;
 
3. predstavnici Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO):
   -Josipa Kutle Stepančić, član,
   -zamjenik: Jerko Radić;
 
4. predstavnici Hrvatske gospodarske komore-Komore Zagreb:
    -Biserka Šafran Fuchs, član,
    -zamjenica: Jaka Stipić;
 
5. predstavnici poslovnih banaka:
- Zagrebačka banka d.d.:
   Anita Kesić, član,
   zamjenica: Zdravka Vukušić Rehtaček,
- Privredna banka Zagreb d.d.:
  Bruno Bekavac, član,
  zamjenica: Martina Konosić Lakić,
- Erste &Steiermärkische Bank d.d.:
  Nikolina Štriga, član,
  zamjenik: Ivan Babić,
- Raiffeisenbank Austria d.d.
  Diana Stemberger, član,
  zamjenica: Antonija Lilić,
- Addiko Bank d.d.:
  Marija Šverko, član,
  zamjenik: Slaviša Sabljić,
- Splitska banka d.d.:
  Jelena Mijić, član,
  zamjenik: Saša Petek,
- Hrvatska poštanska banka d.d.:
  Antonija Zorić, član,
  zamjenik: Danijel Luković,
- Veneto banka d.d.:
  Andrea Cigetić Tomec, član,
  zamjenica: Doris Balala,
- Slatinska banka d.d.:
  Tomislav Dolinac, član,
  zamjenik: Joško Lugović,
- Croatia banka d.d.:
  Đurđica Razum, član,
  zamjenica: Mia Hećimović,
- Partner banka d.d.:
  Krešimir Jurčević, član,
  zamjenica: Diana Dragić,
- Jadranska banka d.d.:
  Sandra Duvančić, član,
  zamjenik: Srđan Petković.
Predstavnici Grada Zagreba u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
(23.8.2017.)
- Milan Bandić,
- Andrija Mikulić i
- Jelena Pavičić Vukičević.
 
Stožer civilne zaštite Grada Zagreba
(1.9.2017.)
(izmjena 12.10.2017.)
U Stožer imenuju se:
- za načelnika:
Olivera Majić,
 
- za zamjenika načelnika:
Pavle Kalinić,
 
- za članove:
Damir Pilčik,
Siniša Jembrih,
Javor Lozar,
Vjekoslav Jeleč,
Alan Ordulj,
Dubravko Huljev,
Mladen Bušić,
Petar Penava,
Ivica Radić,
Ivica Ćukušić,
Ana Stojić Deban
Marko Rašić.
 
Radna skupina za izradu i praćenje provedbe Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine
(1.9.2017.)
- za voditeljicu:
Sanja Cvjetko Jerković
 
- za zamjenicu voditeljice:
Snježana Ivić Pavlovski
 
- za članove:
Mirjana Kutleša,
Marko Salopek,
Mirjana Zubak,
Anka Đurić,
Branka Tabak - Paraščić,
Zrinko Rebrina,
Anica Drmić Kunić,
Sanja Kisjelica, 
Filip Vodopija,
Sonja Sočivica,
Mirna Jurašin,
Vesna Cvitković,
Goranka Basić,
Biserka Vugrić,
Kristina Petković,
Toni Biluš, 
Nela Jurić,
Sanja Malnar Neralić,
Vesna Vugec,
Iva Frank,
Renata Krljan,
Mirela Šentija Knežević,
Jadranka Jakić-Petrak,
Zorica Šarić,
Suzana Havelka Noršić,
Iva Prpić,
Sandra Čirkinagić,
Vlasta Ranogajec,
Branka Mrakužić,
Marijan Ključarić,
Zoran Jarak,
Katarina Ćutuk,
Josip Janđel,
Irena Džunić,
Sanja Kolić,
Filip Novak,
Boris Guberina,
Stipe Tutiš,
Loredana Šarunić,
Vedran Pilaš,
Krešimir Kunčević.
 
Vijeće za zaštitu potrošača (7.9.2017.)  
- za predsjednicu:
Mirjana Jevrić,
 - za zamjenika predsjednice:
Igor Vujović,
- za članove:
Sonja Bačanek,
Silvija Czeisberger,
Marija Čikeš,
Dijana Kladar,
Tomislav Lončar.
 
Povjerenstvo za realizaciju projekta Obrtničko poduzetničkog strukovnog centra
               (7.9.2017.)
 
 
- za predsjednicu:
Mirka Jozić;
- za zamjenika predsjednice:
Toni Biluš;
- za članove:
Frane Šesnić,
Boro Kisjelica,
Karolina Bui,
Ines Franov Beoković,
Slavko Borac,
Marko Matoc,
Antun Trojnar,
Mirza Šabić,
Dražen Maksimović. 
 
Povjerenstvo za koordiniranje aktivnosti vezanih za izradu dodatka Ugovoru o koncesiji i dodataka pratećim ugovorima za Projekt Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda - CUPOVZ
(7.9.2017.)
(izmjena 6.10.2017.)
- za predsjednicu:
Mirka Jozić;
- za članove/ice:
Štefica Mihalic,
Eduard Omahen,
Marin Galijot,
Damir Lasić,
Marijan Maras,
Jasna Jezerčić Cvitković,
Dianora Kobia Lulić,
Davorka Pejnović,
Ana Rakarić,
Damir Đerzić.
 
Radna skupina za provođenje aktivnosti za nabavu 60 niskopodnih kratkih tramvaja u cilju modernizacije voznog parka za prijevoz putnika u javnom prometu
(7.9.2017.)
- za predsjednicu:
Mirka Jozić,  
- za članove:
Slavko Kojić,
Danijela Habijanec,
Jelena Ricov,
Daniela Franić,
Slobodan Ljubičić,
Ljuba Romčević-Žgela.
 
Radna skupina za razmatranje modela statusne promjene trgovačkog  društva Zagrebački holding d.o.o. podjele s osnivanjem trgovačkih društava Zagrebački električni tramvaj d.o.o. i Zagrebački velesajam d.o.o.
(7.9.2017.)
- za predsjednicu:
Mirka Jozić,
- za članove:
Ana Stojić Deban,
Daniela Franić,
Bernard Mršo,
Tomislav Bilić,
Ljuba Romčević-Žgela,
Dina Tomšić,
Slavko Kojić,
Andrea Šulentić,
Davorka Pejnović,
Ana Rakarić.
 
Povjerenstvo za raspolaganje mineralnom sirovinom
(7.9.2017.)
 
- za predsjednika:
Radovan Simović;
- za zamjenika predsjednika:
Goran Šarić;
- za članove:  
Mate Kraljević,
Filip Mrakužić,
Koraljka Rožanković Uremović.
 
Povjerenstvo za postupanje s napuštenim pokretninama ostavljenim u posjed Gradu Zagrebu
               (7.9.2017.)
 
- za predsjednika:
Boro Kisjelica,
- za članove:
Antonija Lobaš,
Stjepan Prka,
Jasmina Baić,
Ivica Čumpek.
 
Povjerenstvo za utvrđivanje prioriteta u sufinanciranju obnove pročelja višestambenih zgrada
               (12.9.2017.)
 
- za predsjednicu:
Doris Kažimir Fresl,
 
- za članove:
Damir Ivanda,
Grgo Jelinić,
Domagoj Bešker,
Vedran Markoš,
Martina Bienenfeld, 
Sanja Cvjetko Jerković,
Mirka Jozić, 
Damir Lasić,
Tatjana Operta, 
Silvije Novak.
 
Povjerenstvo za prodaju nekretnina u vlasništvu
Grada Zagreba
               (13.9.2017.)
 
- za predsjednika:
Vesna Kusin,
- za zamjenika predsjednika:
Marina Ljubišić,             
- za članove:
Bogdanka Srdić Vulpe,
Gordana Prgomet,
Dinko Vukelić.
 
Predstečajno povjerenstvo Grada Zagreba
za potraživanja veća od 1.000.000,00 kuna
(20.9.2017.)
 
- za predsjednicu:
Olivera Majić,
- za zamjenika predsjednice:
Harun Omerbašić,
- za članove/ice:
Vjera Salopek,
Dinko Bilić,
Mladen Tomac,
Sanja Pavlović,
 
- za zamjenike članova/ica:
Kristina Rudelj,
Toni Maraš,
Nataša Orešković Križnjak,
Snježana Cifrek.
Povjerenstvo za utvrđivanje
dodjele namjenske potpore za obnovu pročelja i krovova objekata vjerskih zajednica
(26.9.2017.)
 
-za predsjednicu:
 Doris Kažimir,
-za članove:
Silvije Novak,
Sanja Jerković,
Jasminka Lukač,
Dario Krnjaković.
 
Stručno povjerenstvo za
korištenje sredstava spomeničke rente za 2017.
(27.9.2017.)
 
 
-  za predsjednika:
Marjan Hržić,
-  za članove:
Dražen Juračić,
Tomislav Škrtić.
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih projekata za dodjelu sredstava za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova Europske unije iz područja kulture
(27.9.2017.)
 
- za predsjednicu:
Vera Šimić Jajčinović,
- za članove:
Maja Novoselec,
Nataša Raus,
Ivana Mihaljinec,
Nikola Stojadinović.
 
Povjerenstvo za određivanje uvjeta oblikovanja
javnih satova na području Grada Zagreba
(28.9.2017.)
 
- za predsjednika:
Silvije Novak,
- za članove:
Martina Bienenfeld,
Sanja Jerković,
Mirjana Jevrić,
Zoran Nevistić.
 
 
Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja
za područje zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva
(9.10.2017.)
 
 
- za predsjednicu:
Sunčica Vutmej Latović;
- za članove:
Vlatka Lipovac Vranić,
Draženko Pandek,
Ankica Bušić,
Robert Matić.
 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata
za područje zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva
(9.10.2017.)
 
 
- za predsjednika:
Damir Skok;
- za članove:
Marina Pucević,
Marijan Tomurad,
Nenad Matić,
Dubravko Kontent,
Ivan Matijević,
Vlasta Ranogajec.
 
Povjerenstvo za dodjelu sredstava
 potpora male vrijednosti za primarnu poljoprivrednu proizvodnju
(9.10.2017.)
 
- za predsjednicu:
Biserka Petošić;
- za članove:
Dragica Nikolić,
Željko Blažinović,
Mladen Šturlić-Tupek,
Helena Marić Kačinari.
 
Povjerenstvo za stratešku procjenu
utjecaja Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba na okoliš
(13.10.2017.)
 
 
- za predsjednicu:
Sandra Tucak Zorić;
- za zamjenicu predsjednice:
Vesna Vugec;
- za članove:
Ankica Pavlović,
Tanja Šinko,
Natalija Čengić Zglavnik,
Ivica Rovis,
Aleksandra Anić Vučinić,
Tihana Ledecki,
Matijana Jergović;
- za tajnicu:
Sandra Hamin.