HR EN

Gradonačelnik odgovara

Facebook Twitter YouTube

Program obnove zagrebačkih pročelja_javni poziv

10.12.2016
Download
Na temelju točke 2. Zaključka o sufinanciranju obnove pročelja višestambenih zgrada (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/16)  gradonačelnik Grada Zagreba objavljuje


J A V N I  P O Z I V
za iskazivanje interesa za sufinanciranje obnove pročelja višestambenih zgrada


1. Grad Zagreb namjerava radi poticanja očuvanja i obnove što većeg broja pročelja višestambenih zgrada (zgrade koje po posebnom propisu moraju imati upravitelja zgrade) sufinancirati obnovu pročelja višestambenih zgrada na području Grada Zagreba.

2. Javni poziv se upućuje suvlasnicima višestambenih zgrada da preko predstavnika suvlasnika ili upravitelja zgrade iskažu interes za sufinanciranje obnove pročelja zgrada prema sljedećem modelu sufinanciranja:

ZONA A
sufinanciranje obnove uličnog pročelja višestambene zgrade 80%, a dvorišnog  i ostalih  pročelja zgrade 60%;

ZONA B
sufinanciranje obnove uličnog pročelja višestambene zgrade 70%, a dvorišnog  pročelja zgrade 60%,  te ostalih pročelja zgrade 30%;

ZONA C
sufinanciranje obnove uličnog pročelja višestambene zgrade 60%, a dvorišnog pročelja zgrade 50%,  te ostalih pročelja zgrade 20%.

Popis ulica po zonama i grafički prikaz obuhvata zona A, B i C su objavljeni na službenoj stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr.

3. Suvlasnicima zgrada koji iskažu interes za obnovu uličnoga, dvorišnog i ostalih pročelja može se sufinancirati obnova svih pročelja, a onima koji iskažu interes za djelomičnu obnovu pročelja može se sufinancirati obnova dvorišnog i ostalih pročelja uz uvjet da je obnovljeno ulično pročelje.

4. Obnova pročelja dvorišne zgrade kojoj se prilazi kroz uličnu zgradu sufinancira se kao dvorišno pročelje i ostala pročelja.

5. Predstavnici suvlasnika ili upravitelji zgrada u ime suvlasnika višestambenih zgrada interes iskazuju prijavnicom što ju dostavljaju Gradu Zagrebu.

Prijavnica se upućuje poštom na adresu Grad Zagreb, Gradski ured za opću upravu, Trg Stjepana Radića 1, osobno se predaje u pisarnicama Gradske uprave ili se skenirana dostavlja na adresu e-pošte: obnova-procelja@zagreb.hr, u roku od 90 dana od dana objave Javnog poziva, s naznakom: Javni poziv za iskazivanje interesa za sufinanciranje obnove pročelja višestambenih zgrada.

Prijavnica s popisom ulica se može preuzeti na službenoj stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr te u pisarnicama ili na portama Gradske uprave.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 0800 1773 ili na adresi e-pošte: obnova-procelja@zagreb.hr
 

GRADONAČELNIK GRADA ZAGREBA

Milan Bandić, dipl.politolog