HR EN

Gradonačelnik odgovara

Facebook Twitter YouTube
  • Početna
  •  
  • Info servis
  •  
  • Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja i javnog poziva iz Proračuna Grada Zagreba za 2016.

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja i javnog poziva iz Proračuna Grada Zagreba za 2016.

Gradonačelnik Grada Zagreba je, na temelju članka 6. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/15,  24/15 i 2/16), a sukladno člancima 8. i 9.  Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15), utvrdio Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja i javnog poziva iz Proračuna Grada Zagreba za 2016. namijenjenih financiranju udruga.

Godišnji plan sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava i gradskom upravnom tijelu u djelokrugu kojega je područje financiranja, prioritetima financiranja, nazivu i planiranom vremenu objave javnih natječaja i javnog poziva, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, rasponu sredstava namijenjenom za financiranje pojedinog programa, projekta i jednokratne aktivnosti, očekivanom broju programa/projekata koji će se ugovoriti te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Grada Zagreba namijenjenih financiranju udruga.Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja i javnog poziva iz Proračuna Grada Zagreba za 2016.