landing

Mapiranje pružatelja socijalnih usluga u Gradu Zagrebu


Na inicijativu Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Grada Zagreba, a s podrškom Savjeta za socijalnu skrb i drugih radnih tijela koja koordiniraju provedbu strateških dokumenata Grada Zagreba (npr., za osobe starije životne dobi, za osobe s invaliditetom, za žrtve nasilja i dr.), kreiran je upitnik „Mapiranje pružatelja socijalnih usluga u Gradu Zagrebu“. Ispitivanje se provodi radi stjecanja uvida u broj pružatelja socijalnih usluga po gradskim četvrtima Grada Zagreba te uvida u vrste socijalnih usluga što su dostupne različitim korisničkim skupinama.

Upitnik je namijenjen pružateljima socijalnih usluga, kako osnovnih socijalnih usluga definiranih Zakonom o socijalnoj skrbi  tako i onih u širem smislu, a kreiran je prema korisničkim skupinama za koje skrbe.

Stoga Vas pozivamo da ispunite online upitnik!

Zahvaljujemo Vam što doprinosite procesu mapiranja pružatelja socijalnih usluga u Gradu Zagrebu.