clanak False

Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika, KLASA: UP/I-943-04/19-007/25 od 03.06.2019.

12.06.2019.
Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada objavljuje Zaključak o imenovanju privremenog zastupnika, u postupku osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine:
  • Zaključak KLASA: UP/I-943-04/19-007/25, URBROJ: 251-14-11-5/004-19-7, od 03. lipnja  2019.