clanak False

Vijeće za zaštitu potrošača

09.12.2021.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Vijeće za zaštitu potrošača
(7.9.2017.)
(izmjena 12.12.2019.)
 
-novi mandat: izmjena 9.12.2021.
 
- za predsjednicu:
Mirjana Jevrić, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet,

- za zamjenika predsjednice:
Igor Vujović, „Potrošač“-Društvo za zaštitu potrošača Hrvatske,

- za članove:
Ana Rakarić, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša,
Zorislav-Antun Petrović, gradski zastupnik,
Marija Topić, Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb,
Dijana Kladar, „Potrošač“- Društvo za zaštitu potrošača Hrvatske,
Tomislav Lončar, Hrvatska udruga za zaštitu potrošača.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba