clanak False

Vijeće Mjesnog odbora

19.04.2017.

Vijeće ima pet članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Mjesnog odbora "Matko Laginja".

Na temelju rezultata izbora održanih 21. svibnja 2017. u Vijeću su zastupljene četiri kandidacijske liste.

Vijeće je konstituirano 30. lipnja 2017.

Izabranom članu Vijeća mr. sc. Petru Paradžiku (SDP – HNS – Naprijed Hrvatska!) mandat miruje a u Vijeću ga zamjenjuje Verica Bobšić.
 
Članovi Vijeća su:
 
TIN ŠPIRIĆ, predsjednik
SDP – HNS – Naprijed Hrvatska!
IVANA IVUŠIĆ, potpredsjednica
Zagreb je naš! – NL – ORaH – RF – Za grad
VERICA BOBŠIĆ
SDP – HNS – Naprijed Hrvatska!
BRANKA GNJATOVIĆ MIOKOVIĆ
Stranka rada i solidarnosti
LJERKA SEIFERT
HDZ