clanak False

Večernjakova biciklijada

02.06.2023.
Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje graditeljstvo, komunalne poslove i promet, povodom zamolbe Večernjeg lista d.o.o., a na temelju članka 183., stavak 3., Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine 64/15,108/17, 70/19, 42/20, 85/22) donio je prethodnu suglasnost za privremeno zatvaranje prometa:
 
- 3. i 4. 6. 2023. godine od 10:00 do 11:00 na lokacijama: Park dr. Franje Tuđmana – Reljkovićeva ulica – Ilica – Aleja Bologne – V. Škorpika – Samoborska cesta – Podsusedski most.

Privremene regulacije prometa