clanak False

USLUGA ZBRINJAVANJA SVIH VRSTA OTPADA OSIM MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA KB 20 03 01 (14 GRUPA)

25.07.2014.

 

OBAVIJEST O POZIVU NA NADMETANJE

 

Središnje tijelo za javnu nabavu je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13,143/13 i 13/14) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i Službenom listu Europske unije od 28. srpnja 2014. objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: USLUGA ZBRINJAVANJA SVIH VRSTA OTPADA OSIM MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA KB 20 03 01

Grupa 1. OTPAD S TRŽNICA KB 20 03 02

Grupa 2. OSTACI OD ČIŠĆENJA ULICA KB 20 03 03

Grupa 3. GLOMAZNI OTPAD KB 20 03 07

Grupa 4 .KOMUNALNI OTPAD KOJI NIJE SPECIFICIRAN NA DRUGI NAČIN KB 20 03 99

Grupa 5. OTPADNA PLASTIKA KB 07 02 13

Grupa 6. VIŠESLOJNA (KOMPOZITNA) AMBALAŽA KB 15 01 05

Grupa 7. PLASTIKA KB 16 01 19

Grupa 8. OSTACI NA SITIMA I GRABLJAMA KB 19 08 01

Grupa 9.MULJEVI OD DEKARBONIZACIJE KB 19 09 03

Grupa 10. OTPAD S GROBLJA, OSTALI OTPAD KOJI NIJE BIORAZGRADIV KB 20 02 03

Grupa 11. USLUGA ZBRINJAVANJA PLASTIKE KB 20 01 39

Grupa 12. USLUGA ZBRINJAVANJA BIORAZGRADIVOG OTPADA KB 20 02 01

Grupa 13. USLUGA ZBRINJAVANJA ŽIVOTINJSKIH FEKALIJA, URINA I GNOJA(UKLUČULJUĆI ONEČIŠĆENU SLAMU) I EFLUENTE KOJI SE POSEBNO SKUPLJAJU I OBRAĐUJU IZVAN MJESTA NJIHOVOG NASTANKA KB 02 01 06

Grupa 14. OTPAD KB 20 01 38-DRVO KOJE NIJE NAVEDENO POD KB 20 01 37*

pod evidencijskim brojem: 2014-2236; broj dokumenta: 2014/S 002-0036663.

 

Rok za dostavu ponuda: 08. rujna 2014. u 9 sati.

 


Obavijest o pozivima za nadmetanje