clanak False

Uporabna dozvola za određene građevine - Građevina izgrađena do 15.veljače 1968.

30.08.2023.

UPORABNA DOZVOLA ZA GRAĐEVINE IZGRAĐENE do 15. 2. 1968.
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole podnosi investitor odnosno vlasnik građevine.
Zahtjevu se prilaže:
1. kopiju katastarskog plana za katastarsku česticu na kojoj je građevina izgrađena i
2. dokaze kojima raspolaže da je građevina izgrađena do 15. veljače 1968.godine (Uvjerenje Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove da je građevina evidentirana u katastarskom operatu prije 15. veljače 1968.godine).

POSTUPAK ISHOĐENJA UPORABNE DOZVOLE ZA GRAĐEVINE IZGRAĐENE DO 15. 2. 1968.
1.  Podnošenje zahtjeva od strane investitora sa svim prilozima
2.  Voditelj postupka očevidom utvrđuje vrijeme izgradnje građevine
3.  Prije izdavanja uporabne dozvole investitor je dužan platiti upravnu pristojbu u iznosu od  600,00 Kn.
4.  Izdavanje uporabne dozvole.
5.  Protiv uporabne dozvole se može izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana primitka.