clanak False

Ulice i trgovi

19.04.2017.
IME ULICE / TRGA KUĆNI BROJEVI
NEPARNI
KUĆNI BROJEVI
PARNI
Martićeva ulica (dio) 41-65 18-46
Park 100. brigade Hrvatske vojske (cijela-bez kbr)    
Ulica Erazma Barčića (cijela) 9-17 6-18
Ulica Jurja Biankinija (cijela) 3-21 4-12B
Ulica Jurja Plemića (cijela)   2-6
Ulica Koste Vojnovića (cijela) 1-33 22-42
Ulica kralja Zvonimira (dio) 11-29  
Ulica Marijana Derenčina (dio)   4-26
Ulica Matka Laginje (cijela) 3-13 4-16
Ulica Šandora Brešćenskoga (cijela) 1-11 4-16
Vlaška ulica (dio)   86-96