clanak False

U Zagrebu održan ovogodišnji Info-dan programa URBACT III

17.11.2016.

U utorak, 15. studenog 2016. godine, u Predstavništvu Europske komisije u Hrvatskoj, održan je ovogodišnji Info-dan programa URBACT III u sklopu kojega su gradovi koji su uključeni u mreže za planiranje aktivnosti u sklopu URBACT III programa, predstavili svoje mreže. Radionica se odvijala u okviru panel diskusije u kojoj su sudjelovali predstavnici svih gradova čiji su projekti odobreni, među kojima je i Grad Zagreb.

Također, na info danima sudjelovali su i predstavnici Agencije za regionalni razvoj koji su predstavili Smjernice za hrvatske projektne partnere URBACT III programa. Svrha izrade smjernica je pružiti upute za partnere kroz cjelokupan proces izvještavanja kao i pomoć u tumačenju nacionalnih pravila kojih se partneri trebaju pridržavati tijekom provedbe projekata.


Vijesti i aktualnosti