clanak False

Selska cesta 21.09.2019.

19.09.2019.
Prilikom izvođenja radova dopune i optimizacije semaforske instalacije na Selskoj cesti kod raskrižja sa Zagorskom ulicom u subotu 21. 09. 2019. godine u vremenu od 08,00 do 20,00 sati, zauzimati će se dio kolnika, a promet će se odvijati po preostalom slobodnom dijelu. 

Za vrijeme navedenih radova promet će se odvijati, prema privremeno postavljenoj regulaciji. 

Sugrađane upozoravamo na moguće poteškoće u prometu te molimo za strpljenje i razumijevanje

Privremene regulacije prometa