clanak False

SEKTOR ZA GRAĐENJE I SANACIJU OŠTEĆENIH OBJEKATA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI I STAMBENIH OBJEKATA

02.04.2020.
Poslovi će obuhvaćati pripreme tehničke dokumentacije za građenje i sanaciju oštećenih objekata, te vođenje cjelokupne evidencije.
 
Adresa: Ulica grada Vukovara 58b, 10000 Zagreb, I. kat, soba 106
 
E-mail: obnovazgrada@zagreb.hr
 
Info telefon: 01 / 6100-921
 
Fax: 01 / 6100-933


Zahtjev za izdavanje potvrde

Za izdavanje potvrde o pregledu zgrade može se ispunjeni obrazac Zahtjev za izdavanje potvrde poslati putem e-mail adrese: potvrdaopregledu@zagreb.hr

Info telefon za upite vezane za izdavanje Potvrde o pregledu zgrade: 01 / 6166-165.