clanak False

Savjetovalište za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji

 

Savjetovalište za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji radi na dvije lokacije, u prostorijama Saveza gluhih i nagluhih Grada Zagreba, na adresi Kneza Mislava 7 i u prostorijama područnog ureda Centra za socijalnu skrb Zagreb u Sesvetama, Zagrebačka cesta 4a.

Savjetovalište djeluje u suradnji s Dnevnim centrom za rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom-Zagreb.

 

Savez gluhih Grada Zagreba

Kneza Mislava 7, Zagreb

PONEDJELJKOM

       Od 17 do 19:00 sati        

tel:01/4619-117

 

 Zagrebačka 4, Sesvete

SRIJEDOM

      Od 16 do 18:00 sati

tel:01/2058-868