clanak False

Sanacija krova u Dječjem vrtiću Ivane Brlić Mažuranić

26.01.2017.
 ISPRAVAK OBAVIJESTI O POZIVU NA NADMETANJE
 
 
Grad Zagreb je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14-Odluka USRH) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske od 26.01.2017. objavio Ispravak poziva na nadmetanje za predmet nabave: Sanacija krova u Dječjem vrtiću Ivane Brlić Mažuranić, pod evidencijskim brojem: 426-2016-EMV; broj dokumenta: 2017/S 014-0001408
 
Rok za dostavu ponuda je 13.02.2017. u 13,00 sati.
 
 
 
 
 
 
 

Obavijest o pozivima za nadmetanje