clanak False

Rethinking Industrial Sites_radionica u Zagrebu

19.04.2017.

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada u suradnji s Muzejom grada Zagreba započeo je realizaciju prve etape programa Rethinking Industrial Sites

 

                

 slika 1                                                                   slika 2                                                                                                

 

 

Nakon inicijalnog sastanka naručitelja, provoditelja i partnera u ZgForumu početkom srpnja 2014., u listopadu je počela realizacija prve etape programa Rethinking Industrial Sites. Cilj je analizirati stanje, istražiti i prezentirati mogućnosti transformacije i sadržajne prenamjene sklopa nekadašnje Gradske klaonice i stočne tržnice u Zagrebu (Zagrepčanka mesna industrija). Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada u ime Grada Zagreba, i provoditelj Muzej grada Zagreba, realiziraju program Rethinking Industrial Sites u partnerstvu s arhitektonskim fakultetima u Ljubljani, Sarajevu, Novom Sadu i Zagrebu te uz suradnju Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode. Ideje proizašle iz programa Rethinking Industrial Sites poslužit će daljnjem definiranju programa i smjernica za transformaciju spomenutog kompleksa.

              

 slika 3                                                                     slika 4

 

U kontekstu promicanja zaštite i prenamjene industrijskog naslijeđa, namjera je programom Rethinking Industrial Sites analizirati stanje te u partnerstvu s obrazovnim institucijama na znanstvenom polju arhitekture i urbanizma istražiti i prezentirati mogućnosti transformacije nekadašnje Gradske klaonice i stočne tržnice u Zagrebu.* Partneri u provedbi programa su Arhitektonski fakultet u Sarajevu, Arhitektonski fakultet u Zagrebu, Departman za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i Fakultet za arhitekturu u Ljubljani.

 

Primarni je cilj izrada idejnih rješenja za očuvanje i sadržajnu konverziju nekorištenog industrijskog kompleksa sa spomeničkim obilježjima, građenog između 1928. i 1931. godine. Studentima arhitekture s četiri sveučilišta pruža se prilika za izražavanje kreativnih ideja, potiče se izvrsnost te se uspostavljaju kontakti za buduću suradnju. U program je ugrađena i obrazovna komponenta koja ima cilj podići razinu svijesti o vrijednosti industrijskog naslijeđa.

 

Realizacija programa odvija se u formi grupnih studentskih radova na četiri partnerske institucije tijekom zimskog semestra akademske godine 2014./2015. Mentori Alan Braun (AFZ), Aida Idrizbegović (AFS), Sonja Ifko (FALJ), Sonja Tadej (AFZ) i Anica Tufegdžić (FTNNS) i studenti rukovode se programom izrađenim u zagrebačkom Gradskom uredu za strategijsko planiranje i razvoj Grada. Po završeku semestra radove će ocijeniti žiri sastavljen od predstavnika Grada Zagreba i eksperata na području zaštite i prenamjene industrijskog naslijeđa. U završnoj etapi programa, u svibnju 2015. uslijedit će dodjela priznanja te izložba radova s katalogom.

 

23. i 24. listopada u Zagrebu su održani dvodnevna radionica i obilazak sklopa Gradske klaonice i stočne tržnice kojima su nazočili mentori i 65 studenta s četiri fakulteta uključena u program. Domaćin radionice bio je Arhitektonski fakultet u Zagrebu (u ime Fakulteta program su koordinirali Alan Braun i Sonja Tadej).

 

 Na početku dvodnevnog druženja sudionike su pozdravili dekan Fakulteta Boris Koružnjak i pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada Jadranka Veselić Bruvo. Uvodne prezentacije o ciljevima programa, očekivanjima naručitelja, pristupu i metodologiji rada, zadanim rokovima te sustavu zaštite industrijskog sklopa Gradske klaonice i stočne tržnice održali su Goran Arčabić (Muzej grada Zagreba), Zrinka Paladino (Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode) i Mirna Meštrović (Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada). O lokaciji klaonice i stočne tržnice te o urbanističkom razvoju jugoistočne periferije Zagreba u uvodnom je izlaganju govorio profesor Tihomir Jukić (Arhitektonski fakultet u Zagrebu).

 

Prvi dan zaključen je obilaskom nekadašnjeg industrijskog sklopa u Heinzelovoj ulici, uz stručno vodstvo Gorana Arčabića, Alana Brauna i Zrinke Paladino.

 

Prve dojmove i mišljenja o zadatku studenti su u nazočnosti mentora i predstavnika naručitelja programa iznijeli drugog dana radionice na Arhitektonskom fakultetu. Dogovoreni su preostali tehnički detalji provedbe programa. Uslijedila su izlaganja Alana Brauna i Tihomira Jukića o prostorno-povijesnom razvoju Zagreba te obilazak središta grada (Gornji grad, Kaptol, donjogradska jezgra) uz stručno vodstvo Alana Brauna.

 

Po održavanju radionice provedba programa Rethinking Industrial Sites ulazi u drugu etapu. Izrada studentskih radova trajat će do veljače 2015.

 * Program Rethinking Industrial Sites odvija se u sklopu matičnog projekta Muzeja grada Zagreba Zagrebačka industrijska baština: povijest, stanje, perspektive (2009. – 2015.) koji je fokusiran na istraživanje, prezentaciju i popularizaciju industrijskog naslijeđa Zagreba.