clanak False

Registar sportskih djelatnosti - pravne osobe

01.03.2023.
Sukladno Pravilniku o Registru sportskih djelatnosti, pravne osobe čine:
  • sportske udruge,
  • sportska dionička društva,
  • trgovačka društava te
  • ustanove
Novoosnovane pravne osobe podnose prijavu za upis u Registar na Obrascu Upis u Registar u roku od 30 dana od dana upisa u Registar udruga Republike Hrvatske odnosno Sudski registar. Pravne osobe uz prijavu prilažu Rješenje o upisu ili Izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske odnosno Sudskog registra, koji ne smije biti starije od 30 dana od dana zaprimanja u gradsko upravno tijelo.

Postojeće pravne osobe, a koje nisu registrirane u Registru, potrebne su priložiti preslike Rješenja ili Izvatka iz Registra udruga Republike Hrvatske odnosno Sudskog registra, koje ne smije biti starije od 10 dana od dana zaprimanja u gradsko upravno tijelo.

Promjene, odnosno ažuriranje podataka pravnih osoba upisanih u Registar provodi se dostavljanjem ispunjenog Obrasca Upis promjene u Registru, uz priložene preslike Rješenja ili Izvatka iz Registra udruga Republike Hrvatske odnosno Sudskog registra, koje ne smije biti starije od 10 dana od dana zaprimanja u gradsko upravno tijelo.

Napominjemo kako pravne osobe po upisu ili promjeni podataka u Registru ne dobivaju Rješenje temeljem upisa/promjena, odnosno ne izdaje se Izvadak iz Registra sportskih djelatnosti-pravne osobe.

Izdavanje Izvatka iz Registra sportskih djelatnosti – pravne osobe provodi se izričito na traženje stranke, odnosno predajom ispunjenog i ovjerenog Zahtjeva za izdavanje Izvatka iz Registra sportskih djelatnosti gradskom upravnom tijelu BEZ PLAĆANJA UPRAVNE PRISTOJBE temeljem primjene odredaba nove Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine 92/21) koja stupa na snagu 1. rujna 2021. godine. Generirani Izvadak podiže se osobno u Gradskom uredu za sport i mlade radnim danom od 9-12 sati te od 13-15 sati.
 
Napominjemo kako zaprimamo i prihvaćamo elektroničke zapise, odnosno e-Izvatke iz Registra udruga Republike Hrvatske, koji se nalazi na ovom linku: https://registri.uprava.hr/#!izdavanjeElZapisa.

Obavještavamo vas kako navedenu dokumentaciju (upisi ili promjene) možete dostaviti u elektroničkom obliku, odnosno skenirano na sljedeće e-adrese:
darko.gazan@zagreb.hr ili branimir.budetic@zagreb.hr.
 

Potrebni zahtjevi, obrasci, kao i registar sportskih djelatnosti nalaze se niže:
  1. Obrazac - Zahtjev za upis pravnih osoba u Registar sportskih djelatnosti
  2. Obrazac- Zahtjev za upis promjene u Registar sportskih djelatnosti
  3. Obrazac - Zahtjev za izdavanje izvatka iz Registra sportskih djelatnosti

Registar sportskih djelatnosti