clanak False

Raspored korištenja prostora

19.04.2017.

Adresa prostora mjesne samouprave: Laginjina 11
Telefon: 464 08 09

Prostor površine 179 m2.

Raspored korištenja prostora

Ponedjeljak  
09.00-19.00
mala dvorana
Matica umirovljenika Medveščak
10.30-11.30
dvorana
Društvo za sportsku rekreaciju Vigor
17.00-18.00
dvorana
Klub borilačkih vještina Ninpo Taijitsu
18.00-19.00
dvorana
Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP)
19.00-22.00
dvorana
Hrvatsko društvo Collegium pro arte
Utorak  
17.30-18.30
1. utorak u mjesecu,
ured
Vijeće Mjesnog odbora
09.00-19.00
mala dvorana
Matica umirovljenika Medveščak
15.00-18.00
dvorana
Udruga Parkinson i mi
18.00-19.00
2. i 4. utorak u mjesecu,
dvorana
Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)
19.00-22.00
dvorana
Pjevački zbor Zagrebački dječaci
Srijeda  
09.00-19.00
mala dvorana
Matica umirovljenika Medveščak
10.30-11.30
dvorana 
Društvo za sportsku rekreaciju Vigor
19.00-22.00
dvorana
Pjevački zbor Zagrebački dječaci
Četvrtak  
09.00-19.00
mala dvorana
Matica umirovljenika Medveščak
16.00-17.00
dvorana
Neovisni za Hrvatsku
17.00-19.00
dvorana
Matica umirovljenika Medveščak
19.00-22.00
dvorana
Hrvatsko društvo Collegium pro arte
Petak  
11.00-14.00
dvorana
Bridž klub Dama Herc
09.00-19.00
(mala dvorana)
Matica umirovljenika Medveščak
17.00-18.00
dvorana
Udruga Životna  linija
18.00-19.00
dvorana
Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti
19.00-22.00
dvorana
Pjevački zbor Zagrebački dječaci
Subota  
10.00-14.00
dvorana
Hrvatsko društvo Collegium pro arte
14.00-22.00
dvorana
Šahovski klub Aer
Nedjelja  
09.00-19.00
dvorana
Šahovski klub Aer
19.00-22.00
dvorana
Klub borilačkih vještina Ninpo Taijitsu