clanak False

Radna skupina za unapređenje sustava potpore inkluzivnom obrazovanju djece s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama u Gradu Zagrebu

11.01.2023.
Radna skupina za unapređenje
sustava potpore inkluzivnom obrazovanju djece s posebnim
odgojno-obrazovnim potrebama u Gradu Zagrebu
(11. 1. 2023.)
 
 
- Sanda Vrljičak,
- Sanja Šimleša,
- Maja Tabak,
- Marta Ljubešić,
- Jasmina Stošić,
- Iva Livić Kozina,
- Damjan Janjušević,
- Suzana Rešetar,
- Marinka Bakula,
- Ivona Nakić- Vojnović,
- Vanda Bazmenjak,
- Ksenija Pick.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba