clanak False

Radna skupina za ujednačenost suradnje i postupka dodjele financijskih potpora udrugama

07.04.2022.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Radna skupina
za ujednačenost
suradnje i postupka
dodjele financijskih
potpora udrugama

 
(19.11.2021.)
(izmjena 19.1.2022.) 

-novi mandat:
izmjena 7.4.2022.

 
 
- za predsjednicu:
 Jana Radić,
 
- za članove:
Marijana Dropuljić, 
Suzana Popovčić, 
Jasminka Đurek Pavlina, 
Milena Suknaić, 
Tomislav Medak,
Gordan Bosanac,
Ana Profeta,
Daniela Širinić,
Tomislav Kevo.

 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba