clanak False

Prostorne informacije i istraživanja - staro

26.11.2021.

ZG Geoportal

ZG3D

Mobilna aplikacija mZIPP


Analize, studije, brošure

Prostorna analiza gradskih projekata Ciglana i Tržnica Kustošija

Stvarno korištenje površina Grada Zagreba 2020 – gradske četvrti

Stvarno korištenje površina Grada Zagreba 2020 – urbanistička područj​a

Prostorna analiza planiranih i postojećih lokacija za gospodarenje otpadom​

Urbani pokazatelji Grada Zagreba i europskih gradova

Urbanistička dokumentacija PUP/DUP Urbano pravilo 1.6

Prostorna analiza planiranih zona proizvodne namjene (I,G)

1CroCEE Baza potres

Potres Petrinja 2021.

Potres Zagreb 2020.

Planirana namjena površina 2020.

Prostorna analiza Zagrepčanke 2020.

Prostorna analiza Hipodrom 2019.

Planirana namjena površina 2019.

Prostorne i statističke analize Gradskih četvrti Grada Zagreba

Prostorna analiza - Prostor središta Trešnjevke 2019.

Groblja Grada Zagreba 2019.

Spatial Analysis proGIreg 2019.

Analiza UPU-a na području GČ Brezovica 2019.

Prostorna analiza patronažne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja 2019. 

Prostorna analiza Bloka Badel 2019.

Prostorna analiza potoka Črnomerec 2018.

Atlas brownfield površina

Prostorna analiza mreže javnih i društvenih sadržaja 2018.

Prostorna analiza Grada mladih Granešina 2018.

Katalog postojeće urbane opreme Grada Zagreba 2018.

Prostorna analiza željeznice 2018. 

Prostorna analiza osnovnih škola 2017.

Sportski objekti 2017.

Ustanove za kulturu 2017.

Prostorna analiza - Zagrebački velesajam 2017.

Prostorna analiza - Kampovi i kamp odmorišta 2017.

Prostorna analiza - Srednjoškolsko igralište 2017.

Prostorna analiza - Gredelj i Paromlin 2017.

Prostorna analiza - Park Novi Zagreb 2017.

Land use and population analysis 2017.

Mreža socijalne zaštite 2016.

Mreža srednjih škola i učeničkih domova 2016.

Mreža zdravstvenih ustanova 2016.

Visokoškolske ustanove 2016.

Urbanistički planovi uređenja 2016.

Arhitektonsko-urbanistički natječaji 2003.-2016.

Mreža dječjih vrtića 2015.

Mreža osnovnih škola 2015.

Urbanistički planovi uređenja 2015.

Izložba Prostor informacije istraživanja 2014.

Analiza postojećeg stanja namjene površina i urbanih gustoća 2013.

ZGID letak - Zagreb u brojkama 2013.

Izložba Zagrebačka infrastruktura prostornih podataka 2012.

Zahtjev

Zahtjev - Izdavanje prostornih podataka

Zahtjev - Izdavanje prostornih podataka - english