clanak False

Projektni tim za pripremu i provedbu Projekta „Gradska knjižnica Grada Zagreba i društveno – kulturni centar na lokaciji Paromlin“

23.02.2023.
Projektni tim za pripremu i provedbu Projekta
„Gradska knjižnica Grada Zagreba i društveno – kulturni centar na lokaciji Paromlin“
(16. 1. 2023.)
(izmjena: 23. 2. 2023.)

 
 
- voditelj:
 dr.sc. Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba,
- za zamjenicu voditelja:
Emina Višnić, pročelnica GU za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo,
- članovi:
Irena Matković, GU za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje,
Zrinka Pichler Borošak, GU za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet,
Jelena Ricov, GU za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo,
Suzica Bušljeta, GU za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo,
Igor Kozina, GU za financije i javnu nabavu,
Goran Radić, Ured gradonačelnika, 
Ines Franov Beoković, Stručna služba Gradske uprave,
Martin Jurin, GZ za zaštitu spomenika kulture i prirode,
Nikolina Radić Štivić, GU za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo,
Ismena Meić, Knjižnice GZ
Maja Bodiš, Knjižnice GZ
- zamjenici članova:
Nikola Stojadinović, GU za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo,
Martina Ljubić Smodila, GU za financije i javnu nabavu.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba