clanak False

Programi i planovi

19.04.2017.

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Gradske četvrti Donji grad u 2019. (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/19)

Plan komunalnih aktivnosti Gradske četvrti Donji grad u 2019. (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/19 i 15/19)