clanak False

Povjerenstvo za izradu Akcijskog plana za prevenciju vršnjačkog nasilja od 2024. do 2025.

15.06.2023.
 
Povjerenstvo za izradu
Akcijskog plana za prevenciju vršnjačkog nasilja od 2024. do 2025.
 
(15. 6. 2023.)
 
- predsjednica:
dr.sc. Romana Galić;
 
- članovi:
Ivana Jolić,
Lucija Topolovec,
Petar Pletikosić,
Josipa Mihić,
Vanda Bazmenjak,
Nikolina Grubišić Požar,
Jasminka Jukić,
Anamarija Sočo,
Iris Marušić,
Lana Ciboci,
Cvijeta Senta,
Božena Horvat-Alajbegović,
Stjepka Popović,
Vanja Sljepčević Saftić.

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba