clanak False

Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnoga prostora

05.07.2017.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za
davanje u zakup
poslovnoga
prostora

(5.7.2017.)
(izmjena 4.12.2020.)
 
-novi mandat: izmjena 30.9.2021.
 
- za predsjednika:
Marijana Sumpor;
 
- za zamjenika predsjednika:
Alen Čičak;
 
- za članove:
Ana Rakarić,
Tatjana Operta,
Ante Čačić.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba