clanak False

Povjerenstvo za davanje u najam javno najamnih stanova

05.07.2017.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo
za davanje
u najam
javno najamnih
stanova

(5.7.2017.)
 
-novi mandat:
izmjena 24.8.2021.

 
- za predsjednicu:
Iva Marčetić,
 
-za zamjenika predsjednice:
Kristian Sikavičev,
 
- za članove:
Ivana Grepo Galošić,
Jasminka Lukač i
Ivan Dragičević.

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba