clanak False

Povjerenstvo za davanje stanova u najam

05.07.2017.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo
za davanje
stanova u najam

(5.7.2017.)
 
-novi mandat:
izmjena 24.8.2021.

 
- za predsjednika:
Marin Živković,
 
- za zamjenicu predsjednika:
Rada Borić,
 
- za članove:
Snježana Puškadija,
Suzana Havelka Noršić i
Zorica Zulić.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba