clanak False

Podbrežje

više informacija na: http://www.zgh.hr/podbrezje/4504

OPĆI PODACI O PROJEKTU
Područje obuhvata iznosi 19,4 ha a za koje je donesen Urbanistički plan uređenja Podbrežje te izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja Podbrežje od strane Gradske skupštine Grada Zagreba, a objavljen u Službenom glasniku grada Zagreba broj: 8/2007 i 12/2011.

U NASELJU JE PREMA UPU PODBREŽJE PLANIRANO IZGRADITI: 11 samostojećih, stambenih građevina visine do 9 etaža, samostojeća poslovna građevina visine do 35 etaža, dvije predškolske ustanove, škola, kulturno-informativni centar, bazenski kompleks i sportska dvorana. Parkovi, 6 igrališta za uzrast od 0 - 6 godina i 6 igrališta za uzrast od 7 -18 godina. Naselje je koncipirano kao pješačko. Trenutno je u tijeku završetak izgradnje prve faze naselja koja obuhvaća izgradnju 4 građevine A6, A5, A4 i A3 sa ukupno 608 stanova. Za prvu fazu naselja Grad Zagreb izvodi prometnu i komunalnu infrastrukturu u dijelu Vatikanske ulice, Sjeverne ulice, Istočne ulice, Cimermanove, te Horvatove ulice, sve nasuprot parka Novi Zagreb za koji Grad Zagreb trenutno organizira postupak provedbe procedure gradskog projekta na površini od 80 ha. POČEKAT RADOVA: Radovi su započeli 12.09.2016.

KVANTITATIVNI POKAZATELJI GRAĐEVINE I Faze A3, A4, A5, A6
BROJ STANOVA: 608
BROJ POSLOVNIH PROSTORA : 10 BROJ PGM-a : 488
DVONAMJENSKO SKLONIŠTE : 4
IZVOĐAČI RADOVA: Nakon provedenog natječaja za izvođača radova sklopljeni su ugovori za izgradnju građevina A6, A5 i A4 sa izvođačem TEHNIKA d.d., a za građevinu A3 sa izvođačem PROJEKTGRADNJA d.o.o.

Ukupan trošak izgradnje I. faze iznosi 245.000.000,00 Kn.
STANOVI ZA PRODAJU: Zagrebačka stanogradnja d.o.o. je temeljem Zaključka Gradske skupštine Grada Zagreba donijela 16.2.2018. Odluku o kupnji stanova po modelu „zagrebačke stanogradnje“ (dalje: Odluka) kojom se regulira način prodaje stanova u naselju Podbrežje u Zagrebu.

Prema navedenoj Odluci stanovi se prodaju putem javnoga poziva koji objavljuje Zagrebačka stanogradnja na web stranici http://www.zgh.hr/podbrezje/4504, a uvjeti koje podnositelji zahtjeva za kupnju moraju imati su hrvatsko državljanstvo, prijavljeno prebivalište u gradu Zagrebu te su dužni priložiti izjavu da oni kao ni njihov

bračni/izvanbračni drug te članovi obiteljskog kućanstva (djeca) u vlasništvu nemaju odgovarajući useljiv stan ili kuću na području Republike Hrvatske.

Također Odlukom se propisuje davanje prednosti podnositeljima zahtjeva pri odabiru stana (dodatni bodovi) temeljem sljedećih mjerila: duljina prijavljenog prebivališta na području Grada Zagreba, stupanj obrazovanja, broj članova kućanstva, samohrani roditelji, životna dob, status vrhunskog sportaša, invalidnost podnositelja zahtjeva ili člana kućanstva te po osnovi statusa hrvatskog branitelja, ratnog vojnog invalida te djeca smrtno stradalih, zatočenih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Stanovi koji se nude na prodaju nalaze se u zgradama A6 i A4 ( k.č.br. 1557/8 i 1557/10 k.o. Zaprudski otok), te se u ponudi nude razne veličine stanova (od 1-sobnih do 3-sobnih) po cijeni od 1466 eur/m2.

Popis slobodnih stanova vidljiv je na stranici http://www.zgh.hr/podbrezje/4504 pod opcijom „Stanovi za prodaju“.

U naselju Podbrežje mogu se kupiti i poslovni prostori koji se nalaze u zgradama A3,A4,A5 i A6 po cijeni od 1400 eur/m2 u roh-bau izvedbi. Veličina PP je u rasponu od cca 11 m2 (kiosk) do 80 m2 te se detaljnije informacije mogu naći na http://www.zgh.hr/podbrezje/4504. KOLOKACIJSKI CENTAR I JAVNI PARK: Ističemo da je u međuvremenu u naselju pred dovršetkom javni park između građevina A4 i A5 kojeg je nositelj izrade Gradski ured za prostorno uređenje graditeljstvo, izgradnju Grada, komunalne poslove i promet, što se očekuje dovršiti do 18.7.2018., te da je dovršen kolokacijski centar podružnice ZGH Zagrebački digitalni grad čime će se budućim stanovnicima naselja Podbrežje putem svjetlovodne mreže osigurati ultrabrzi širokopojasni pristup internetu. ŠKOLA I VRTIĆ: Radovi na izgradnji škole i vrtića planiraju se započeti u 2019.g., a nositelj projekata je Zagrebački holding d.o.o. – podružnica Upravljanje projektima.