clanak False

Podbrežje - naselje po mjeri građana

više informacija na: http://www.zgh.hr/podbrezje/4504

OPĆI PODACI O PROJEKTU
Područje obuhvata  iznosi 19,4 ha a za koje je donesen Urbanistički plan uređenja Podbrežje te izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja Podbrežje od strane Gradske skupštine Grada Zagreba, a objavljen u Službenom glasniku grada Zagreba broj: 8/2007 i 12/2011.
 
U NASELJU JE PREMA UPU PODBREŽJE PLANIRANO IZGRADITI:
11 samostojećih, stambenih građevina visine do 9 etaža,
samostojeća poslovna građevina visine do 35 etaža,
dvije predškolske ustanove,
škola,
kulturno-informativni centar,
bazenski kompleks i sportska dvorana.
Parkovi, 6 igrališta za uzrast od 0 - 6 godina i  6 igrališta za uzrast od  7 -18 godina.
 
Naselje je koncipirano kao pješačko.
Trenutno je u tijeku izgradnja prve faze naselja koja obuhvaća izgradnju 4 građevine A6, A5, A4 i A3 sa ukupno 608 stanova.
Za prvu fazu naselja Grad Zagreb izvodi prometnu i komunalnu infrastrukturu u dijelu Vatikanske ulice, Sjeverne ulice, Istočne ulice, Cimermanove, te Horvatove ulice, sve nasuprot parka Novi Zagreb za koji Grad Zagreb trenutno organizira postupak provedbe procedure gradskog projekta na površini od 80 ha.
 
 
POČEKAT RADOVA:
Radovi su započeli 12.09.2016.
 
KVANTITATIVNI POKAZATELJI GRAĐEVINE I Faze A3, A4, A5, A6
 
BROJ STANOVA: 608
BROJ POSLOVNIH PROSTORA : 10
BROJ PGM-a : 488
DVONAMJENSKO SKLONIŠTE : 4 
 
 
IZVOĐAČI RADOVA:
Nakon provedenog natječaja za izvođača radova sklopljeni su ugovori za izgradnju građevina A6, A5 i A4 sa izvođačem TEHNIKA d.d., a za građevinu A3 sa izvođačem PROJEKTGRADNJA d.o.o. Ukupan trošak izgradnje I. faze iznosi 245.000.000,00 Kn.
 
 
STANOVI ZA PRODAJU:

 
Zagrebačka stanogradnja raspisala je javni poziv za kupnju (206) stanova po modelu „zagrebačke stanogradnje“ u građevinama A4 i A6 naselja Podbrežje, a koji stanovi su prvotno prema zaključku Gradske skupštine Grada Zagreba bili namijenjeni za prodaju znanstvenicima sa Sveučilišta u Zagrebu uz subvenciju kamata na kredite od 2-4 %.
Sa znanstvenicima sa Sveučilišta u Zagrebu sklopljena su 2 predugovora o kupoprodaji, te je za preostalih 206 stanova Zagrebačka stanogradnja d.o.o. predložila, a Gradska skupština Grada Zagreba donijela Zaključak kojim se podržava prijedlog odluke Zagrebačke stanogradnje o prodaji preostalih stanova putem javnoga poziva građanima grada Zagreba koji imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu. U navedenoj Odluci propisani su kriteriji po kojima se podnositeljima zahtjeva dodjeljuju bodovi, a samim time i pozicija na Listi za kupnju stana što omogućava najzaslužnijima i najpotrebitijima prednost pri odabiru stana za kupnju.
Bodovi se dodjeljuju po osnovi duljine prijavljenog prebivališta na području Grada Zagreba, stupnju obrazovanja, broju članova kućanstva, samohranim roditeljima, životne dobi, statusu vrhunskog sportaša, invalidnost podnositelja zahtjeva ili člana kućanstva te po osnovi statusa hrvatskog branitelja, radnog vojnog invalida te djeca smrtno stradalih, zatočenih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.
Budući da je Gradska skupština Grada Zagreba podržala takvu Odluku, dana 16.2.2018. Zagrebačka stanogradnja je raspisala I. javni poziv za kupnju stana na koji se prijavilo 94 građana Grada Zagreba i od njih 29 je sklopilo predugovore o kupoprodaji, dok je II. javni poziv za kupnju stana objavljen 15.6.2018. te je isti bio otvoren do 3.7.2018., a na koji je zaprimljeno tridesetak zahtjeva za kupnju stana.
Također 15.6.2018. objavljen je i III. natječaj za prodaju 6 PP sa rokom isteka do 3.7.2018., a sukladno odluci Zagrebačke stanogradnje d.o.o. ukoliko nakon III. javnog natječaja preostane neprodanih PP isti se mogu prodati u slobodnoj prodaji.
Zgrada oznake A6 u kojoj se nalazi pretežit broj stanova namijenjen prodaji je gotovo dovršena te je za istu proveden tehnički pregled 28. lipnja 2018. i sada je u tijeku otklanjanje nedostataka zabilježenih na tehničkom pregledu.

 
 
KOLOKACIJSKI CENTAR I JAVNI PARK:
Ističemo da je u međuvremenu u naselju pred dovršetkom javni park između građevina A4 i A5 kojeg je nositelj izrade Gradski ured za prostorno uređenje graditeljstvo, izgradnju Grada, komunalne poslove i promet, što se očekuje dovršiti do 18.7.2018., te da je dovršen kolokacijski centar podružnice ZGH Zagrebački digitalni grad čime će se budućim stanovnicima naselja Podbrežje putem svjetlovodne mreže osigurati ultrabrzi širokopojasni pristup internetu.
 
ŠKOLA I VRTIĆ:
Također ističemo da je proveden urbanističko-arhitektonski natječaj za izgradnju osnovne škole i dječjeg vrtića u naselju Podbrežje za što je projektiranje u tijeku i planiraju se započeti radovi na izgradnji početkom 2019.g., a nositelj projekata je Zagrebački holding d.o.o. – podružnica Upravljanje projektima, koji početak radova je planiran u prvom tromjesečju  2019.