clanak False

Plan zaštite i spašavanja Grada Zagreba

03.02.2012.

 

Ured za upravljanje u hitnim situacijama izradio je Plan zaštite i spašavanja za područje Grada Zagreba koji je usklađen je s Planom zaštite i spašavanja za područje Republike Hrvatske. Gradska skupština Grada Zagreba, na 32. sjednici, 19. prosinca 2011. usvojila je plan.

 

Plan zaštite i spašavanja za područje Grada Zagreba donosi se zbog utvrđivanja, organizacije, aktiviranja i djelovanja sustava zaštite i spašavanja, preventivnih mjera i postupaka, zadaća i nadležnosti ljudskih snaga i potrebnih materijalno – tehničkih sredstava te provođenja zaštite i spašavanja do otklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.

 

Plan zaštite i spašavanja za područje Grada Zagreba operativni je dokument. Njime se razrađuju principi djelovanja operativnih snaga i drugih resursa sustava zaštite i spašavanja te posebno upravljanje reagiranjem u slučaju prirodnih i tehnoloških katastrofa i velikih nesreća.

Plan zaštite i spašavanja za područje Grada Zagreba sastoji se od plana djelovanja po mjerama zaštite i spašavanja sa zadaćama svakog nositelja

 

Plan se sastoji od:

1. Upozoravanje- najučinkovitija i najjeftinija metoda u potpori pripremanja zajednice da bi se mogla nositi s posljedicama izvanrednih događaja, kontrolirati rizik i ublažiti posljedice.

2. Pripravnost, mobilizacija (aktiviranje) i narastanje operativnih snaga

3. Mjere zaštite i spašavanja

Mjerama zaštite i spašavanja razrađuje se postupanje u zaštiti i spašavanju za sljedeće vrste opasnosti i prijetnji na području Grada Zagreba koje mogu izazvati katastrofe i velike nesreće:

1. Poplava

2. Potres

3. Tehničko-tehnološke nesreće i katastrofe

4. Nuklearne i radiološke nesreće