clanak False

Oglasna ploča

20.06.2017.
JAVNI POZIV ZA UVID U SPIS LOKACIJSKE DOZVOLE
Predmet Klasa Investitor   Građevina          
Lokacijska dozvola UP/I-350-05/19-001/65 VIO d.o.o.   izgradnja kanlizacijske mreže naselja Staro Brestje u Sesvetema   Staro Brestje 15.05.2019. 07.06.2019. link
Lokacijska dozvola UP/I-350-05/18-001/243 Branko Mihalić   izgradnja stambene zgrade   Šušnjevec 13.05.2019. 27.05.2019. link
Lokacijska dozvola UP/I-350-05/17-001/338 Grad Zagreb   rekonstrukcija Mogilske ulice   Mogilske ulice 10.05.2019. 27.05.2019. link
Lokacijska dozvola UP/I-350-05/18-001/161 HŽ Infrastruktura d.o.o.   izgradnja željezničkog stajališta   Sesvetska Sela 08.05.2019. 21.05.2019. link


  
 
JAVNI POZIV ZA UVID U SPIS GRAĐEVINSKE DOZVOLE
 
Predmet Klasa Investitor   Građevina Adresa Početak
oglašavanja
Završetak 
oglašavanja
DOKUMENT
Građevinska dozvola UP/I-361-03/18-001/1330 EGERIA d.o.o.   izgradnja poslovne građevine Ilica 17.05.2019. 06.06.2019. link
Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-001/174 Havidić Nikola   izgradnja stambene i pomoćne građevine Zdihovska 16.05.2019. 27.05.2019. link
Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-001/461 Ivan Mikulić   rekonstrukcija stambene građevine Mladice 20 14.05.2019. 28.05.2019. link
Građevinska dozvola UP/I-361-03/18-001/1048 Stana Zrinušić   izgradnja stambene građevine Livadarski odvojak 10 10.05.2019. 20.05.2019. link
Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-001/477 BOIL NEKRETNINE d.o.o.   izgradnja stambene građevine Ljubijska 09.05.2019. 20.05.2019. link
Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-001/778 Finole d.o.o.   izgradnja stambene građevine Trokut 08.05.2019. 21.05.2019. link
Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-001/162 Mata Topalović, Martin Krajina i Matija Ralić   izgradnja stambene građevine Bakarska 12 07.05.2019. 21.05.2019. link
Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-001/392 Miroslav Marić   rekonstrukcija stambene zgrade Rokov perivoj 6A 07.05.2019. 28.05.2019. link
Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-001/332 Goran i Ivan Blaško    rekonstrukcija stambeno - gospodarske zgrade Velikopoljska 9D 07.05.2019. 28.05.2019. link
Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-001/775 Finole d.o.o.   izgradnja stambene građevine Trokut 07.05.2019. 20.05.2019. link
Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-001/773 Finole d.o.o.   izgradnja stambene građevine Trokut 06.05.2019. 20.05.2019. link
Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-001/439 BOK - B PROJEKT d.o.o.   izgradnja stambene građevine Mostarska 06.05.2019. 17.05.2019. link
Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-001/198 Vita stan d.o.o. GMB Bekavac d.o.o. i Čolić d.o.o.   izgradnja stambene građevine Lj. Jonkea 02.05.2019. 17.05.2019. link


  
 
JAVNI POZIV ZA UVID U OSTALE SPISE
 
Predmet Klasa Investitor   Građevina Adresa Početak    
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice UP/I-350-05/18-005/863 Pavle Šimić   utvrđivanje građ.čestice za stambenu i pomoćnu zgradu  Zvečaj 21 16.05.2019. 06.06.2019. link
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice UP/I-350-05/19-005/107 Damir Heinrich   utvrđivanje građ.čestice za stambenu zgrade  Podvinje 11 14.05.2019. 19.06.2019. link
Dozvola za promj.namjene i uporabu funkc. jedinice građ. UP/I-361-05/18-31/104 Miho Kalauz   promjena namjene funkcionalne jedinice građevine Frane Bulića 12 14.05.2019. 29.05.2019. link
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice UP/I-350-05/18-005/981 Stjepan Brdek   utvrđivanje građ.čestice za stambenu i dvije pomoćne zgrade  M. Šenoe 31 06.05.2019. 20.05.2019. link