clanak False

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Veliko Polje

25.11.2019.
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Veliko Polje donosi se sukladno Odluci o donošenju PPGZ-a prema kojoj su određene površine za koje je propisana obveza izrade i donošenja urbanističkih planova uređenja.

Sukladno članku 85. Zakona o prostornom uređenju zaprimljena je inicijativa od strane Mjesnog odbora Veliko Polje i Mjesnog odbora Buzin za izradu Urbanističkog plana uređenja Veliko Polje (u nastavku teksta: Plan) te je istaknuta potreba za izgradnjom škole, dječjeg vrtića, sportskih terena, tržnice i trga kao središnjeg javnog prostora u naselju Veliko Polje. Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja Veliko Polje na 18. sjednici, 17. prosinca 2018. (SGGZ 28/18).

Donošenjem Plana osiguravaju se prostorne mogućnosti za smještaj planiranih sadržaja osnovne škole, dječjeg vrtića, trodjelne školske dvorane za potrebu djece predškolske dobi i djece školske dobi, ali i za rekreacijske potrebe cijelog naselja, prostora manjeg tržnog centra i središnjeg javnog prostora – trga; za građenje javne i društvene namjene koji će zadovoljiti zahtjeve za odvijanjem predškolskog programa za 200 polaznika dječjeg vrtića u 10 skupina, odvijanjem školskog programa nastave za 560 učenika u 20 razrednih odjeljenja u jednoj smjeni, te školske sportske dvorane za tjelesnu i zdravstvenu kulturu, što uključuje i rješenje sportskih terena i idejno hortikulturno rješenje. Idejnim rješenjem potrebno je ostvariti funkcionalno povezivanje sklopova škole i dvorane, te kvalitetne odnose i komunikaciju zatvorenih i otvorenih prostor škole; za dobivanje kvalitetnog i osmišljenog trga i društvenog prostora u smislu organizacije kvalitetnog središnjeg prostora naselja i prostora nove tržnice na malo, kapaciteta od 5 do 10 prodajnih mjesta ili boksova. Zavod za prostorno uređenje grada Zagreba izradio je Plan.

Aktivnosti