clanak False

Obrasci izvješća o izvršavanju programa i namjenskom korištenju sredstava za 2019. za djelatnosti u kulturi

19.04.2017.

Centri za kulturu

Izdavanje novina i časopisa u kulturi  

Izvješće časopisi na internetu- portali

Filmska djelatnost   

Filmska djelatnost - ustanove

Glazbena djelatnost  

Glazbena djelatnost - ustanove

Izdavanje knjiga

Kazališna i plesna 

Kazališna - ustanove

Knjižnična i književni program

Kulturno-umjetnički amaterizam

Likovna djelatnost

Likovna-monografije

Likovna - ustanove

Međunarodna suradnja

Muzejska djelatnost

Umjetničke i druge zbirke - donacije Gradu Zagrebu i otkupljene zbirke

Inovativne kulturne prakse