clanak False

Obilježavanje Međunarodnog dana migranata u okviru EU projekta CONNECTION

23.12.2022.
U povodu Međunarodnog dana migranata 18. prosinca 2022., zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba Luka Korlaet i ravnateljica Centra mladih Ribnjak Pavlica Bajsić otvorili su novi ciklus programa pod nazivom ZAGREB, OTVORENI GRAD  u Centru mladih Ribnjak. Obilježavanje Međunarodnog dana migranata organizirali su Grad Zagreb i Centar mladih Ribnjak s partnerima: Centar za kulturu dijaloga (CKD), Centar za mirovne studije (CMS), Inicijativa centar edukacije, Panafričko društvo prijateljstva (PADUH), Are you Syrious? (AYS), Teatar PocoLoco i Rock Akademija.
U sklopu prvog izdanja ciklusa programa ZAGREB, OTVORENI GRAD održan je bogati glazbeni program, pet kreativnih radionica te predstava za djecu i mlade s ciljem promoviranja kulture dobrodošlice.
Program je počeo predstavom Teatra PocoLoco za najmlađe. Sav prihod od ulaznica za predstavu organizatori su odlučili iskoristiti za podršku mladim PADUH-ovim glazbenicama iz Afrike za nabavku potrebne glazbene opreme. U partnerstvu s nizom udruga program se nastavio s pet besplatnih radionica za sve uzraste na kojima su sudionici, između ostalog, izrađivali prigodne poklone. Večer se nastavila koncertima Zbora Domaćigosti, afričkih glazbenika iz Panafričkog društva prijateljstva (PADUH) i frankofonog benda iz Bihaća JALL AUX YEUX.
 
Obilježavanje je financirano sredstvima EU projekta  ,,CONNECTION – CONNEcting Cities Toward Integration actiON" kojeg provodi Grad Zagreb s nizom partnera mreže Eurocities. Cilj projekta CONNECTION, koji je sufinanciran sredstvima Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF) je umrežavanje europskih gradova za uspješnu integraciju državljana trećih zemalja (migranata). Važno je napomenuti kako je iz ovog projekta financirana stranica integracija.zagreb.hr.
 
U okviru projekta, gradovi partneri bili su podijeljeni  u četiri projektna područja: razvijanje strateškog pristupa integraciji, ugrađivanje rodne dimenzije u integracijske politike, izgradnja puteva do zaposlenja za migrante i osmišljavanje one-stop-shopa kao odgovor na potrebe integracije. Grad Zagreb je kroz proteklih 36 mjeseci aktivno sudjelovao u projektnom području razvijanja strateškog pristupa te je donio Akcijski plan Grada Zagreba za integraciju tražitelja međunarodne zaštite i osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za 2022. godinu u kojem je velik broj mjera financiran upravo iz ovog projekta. Kao rezultat rada svakog od projektnih područja izrađeni su priručnici how-to-guides koji će služiti kao pomoć drugim gradovima u integraciji.
https://connection.integratingcities.eu/
Fotografije: Sanjin Kaštelan

 

Aktivnosti