clanak False

Novčana pomoć za plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja korisnicima novčane pomoći umirovljenicima

25.10.2017.
Pravo na novčanu pomoć za plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja ostvaruju umirovljenici korisnici novčane pomoći umirovljenicima  ukoliko ne ostvaruju pravo na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz sredstva državnog proračuna. Pravo se primjenjuje od listopada 2016. godine. Detaljnije informacije o navedenom pravu građani mogu dobiti u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Odjel socijalne skrbi na lokaciji: Zagreb, Nova cesta 1 ili na tel. 610-1816, 610-1817.