clanak False

Nacrt prijedloga odluke o načinu i uvjetima isplate novčane pomoći za ublažavanje i otklanjanje posljedica izvanrednog događaja (poplave) u GZ srpanj 2020.

11.02.2021.

Zatvorena savjetovanja