clanak False

Nacrt prijedloga Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine - usklađivanje za 2019. godinu

08.04.2020.

Zatvorena savjetovanja