clanak False

Nacrt prijedloga Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. - usklađivanje za 2018.

18.07.2018.

Zatvorena savjetovanja