clanak False

Nacrt odluke o utvrđivanju prestanka važenja odluka Gradske skupštine Grada Zagreba o izradi urbanističkih planova uređenja / izradi izmjena i dopuna urbanističkih planova uređenja

29.12.2017.

Zatvorena savjetovanja