clanak False

Nabava i montaža klima uređaja

18.05.2009.

Grad Zagreb objavio je u Elektroničkom oglasniku javne nabave, u „Narodnim novinama“ od 15.05.2009., poziv za nadmetanje za predmet nabave: Nabava i montaža klima uređaja za potrebe Gradske uprave Grada Zagreba, pod rednim brojem 104, broj dokumenta: N-02-V-125581-140509. Rok za dostavu ponuda je 02.06.2009. do 10,00 sati.


Obavijest o pozivima za nadmetanje