clanak False

Međunarodna suradnja

Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport ima svoje predstavnike u europskim mrežama kulture:
Les Rencontres i Eurocities Culture Forum