clanak False

Međunarodna konferencija o EU fondovima

08.03.2019.

Međunarodna konferencija o EU fondovima održana je u Trakošćanu 6. i 7. ožujka 2019. godine. Naglasak je bio na novostima koje donosi novo financijsko razdoblje Europske unije 2021.-2027. te najboljem načinu pripreme strateškog okvira u Republici Hrvatskoj.

Cilj ove konferencije bio je što bolje uključivanje sadašnjih i budućih korisnika u proces planiranja i korištenja mogućnosti koje nude EU fondovi.

Ravnateljica Opće uprave za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije Vittoria Alliata di Villafranca je predstavila kontekst promjena i pravila za novo financijsko razdoblje pri čemu je naglasila da je nužno da Hrvatska pojednostavi proces poslovnog razvoja jer postoje brojna administrativna ograničenja koja nameću same države članice, a ne Europska komisija.

Govorilo se i o izradi Nacionalne razvojne strategije koja postaje važan novi strateški dokument u svakoj od država članica, a kojom će se definirati prioriteti za održivi razvoj za razdoblje od deset godina, te koja se mora donijeti do kraja 2019. godine. U Hrvatskoj, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije koordinira izradu strategije.

Prezentirani su primjeri država članica (Rumunjska i Latvija) u uspješnom strateškom planiranju i odabiru područja ulaganja, kao i u samoj provedbi projekata s naglaskom na učenje iz vlastitih pogrešaka. Kroz panel rasprave razmijenila su se iskustva s predstavnicima institucija i korisnika dražava članica.

Više informacija o samoj konferenciji dostupno je na poveznici.  

Vijesti i aktualnosti