clanak False

Kontakti

19.04.2017.

Članovi Vijeća Mjesnog odbora dežuraju u sjedištu Mjesnog odbora, Ulica Matka Laginje 11, 1. utorka u mjesecu od 17.30-18.30 sati.
Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Donji grad, Ilica 25, 10 000 Zagreb.